1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – műszaki ügyintéző

Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős kinevezés, 6 hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye:
2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 20. sz., Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
– Az önkormányzat és intézményei fejlesztéssel, üzemeltetéssel, karbantartással összefüggő feladatainak előkészítése és közreműködés annak lebonyolításában. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési-, megvalósítási- és utánkövetési feladatokban. A megvalósulás folyamatosságának, minőségének, szabályszerűségének biztosítása a határidők betartása mellett.
– Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Műszaki fejlesztési, kivitelezési, karbantartási és üzemeltetési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és műszaki szakmacsoportba tartozó szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
– jó kommunikációs, tárgyalástechnikai, és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felsőoktatásban szerzett műszaki, vagy építőmérnöki végzettség,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi,
– építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság, eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
– szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
– motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. 02.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a
06-30-263-6525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/109-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. 02. 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2023. 01. 30.