1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – műszaki ügyintéző

A Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős kinevezés, 6 hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye:

2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 20. sz., Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzat és intézményei fejlesztéssel, üzemeltetéssel, karbantartással összefüggő feladatainak előkészítése és közreműködés annak lebonyolításában. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési-, megvalósítási- és utánkövetési feladatokban. A megvalósulás folyamatosságának, minőségének, szabályszerűségének biztosítása a határidők betartása mellett.
 • Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki fejlesztési, kivitelezési, karbantartási és üzemeltetési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskolai végzettség és műszaki szakmacsoportba tartozó szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • 1-3 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
 • jó kommunikációs, tárgyalástechnikai, és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki, vagy építőmérnöki végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi,
 • építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság, eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. 03. 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virok-Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a 06-30-263-6525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/266-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. 04. 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu – 2023. 03. 06.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.