1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – pénzügyi osztályvezető-helyettes

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezető-helyettes munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

–     Részt vesz a költségvetés elkészítésében, valamint a költségvetési rendelet módosításában.

–     Részt vesz a féléves beszámolóhoz, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó, a képviselőú-testület számára készülő pénzügyi anyagok összeállításában.

–     Részt vesz a főkönyvi könyvelés nyitási és zárási feladataiban, vezeti az előirányzat-módosítások folyamatos nyilvántartását.

–     Elvégzi a pénzmaradvány nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

–                Vezeti a bérnyilvántartásokat a főszámfejtésről és a hóközi kifizetésekről.

–     A havi zárásokat egyezteti a főkönyvi könyveléssel.

–     Nyilvántartást vezet a mindenkori költségvetési rendeletben szereplő bizottsági keretek alakulásáról, felhasználásáról, valamint a tartalékokról.

–     Kapcsolatot tart a számlavezető bankkal, ellátja a banki adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat.

–     Összeállítja az önkormányzatot megillető normatív támogatások igénylését, elkészíti a támogatásokkal való elszámolást.

–     Elvégzi az ÖNEGM rendszeren keresztül történő adatszolgáltatást, igénylést.

–     Az osztályon belül elvégzi a munkafolyamatokba épített ellenőrzéseket.

 • Részt vesz a pályázati elszámolásokban.
 • Pénzügyi ellenjegyzést végez.
 • Koordinálja a Pénzügyi Osztályon folyó operatív munkát, különös tekintettel a határidőkre és a szakmai szempontokra.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat;
 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év tapasztalat.
 • Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák: Jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 07.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 09/104-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető-helyettes.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a (06 27) 530-064/114-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2022. 01. 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.