1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – pénzügyi osztályvezető

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezető munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye:

2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Feladata a költségvetés, és zárszámadás elkészítése, a költségvetési rendeletmódosítások elkészítése, és a pénzügyi ellenjegyzés,

 • önkormányzati szintű gazdálkodás tervezése, szervezése, pénzügyi tervezés, beszámolók elkészítése,
 • fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok pénzügyi lebonyolítása,
 • az önkormányzat gazdálkodását meghatározó szabályzatok naprakész megfelelősségének biztosítása.

Részt vesz az Önkormányzat, mint testület és szervei ülésein; kiemelten a Pénzügyi, Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén, együttműködik a Bizottság munkáját segíti,

 • előkészíti a bizottsági (testületi) pénzügyi döntéseket,
 • ellátja a bizottsági (testületi) ülések után a szükséges pénzügyi adminisztrációs tevékenységet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Szolgálati lakás biztosítása megoldható.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
 • felsőoktatásban szerzett végzettség, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

Jó problémamegoldó képesség, vezetői képességek, terhelhetőség, megbízhatóság, precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. 04.20.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/299-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a (06 27) 530-064/114-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. 04. 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu – 2022. 04. 01.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.