1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – pénzügyi ügyintéző

Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.sz. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • az önkormányzatnak az államháztartás rendje szerinti pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők ellátása az ASP rendszerben;
 • az ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének kezelése, gazdasági események kontírozása, könyvelése;
 • analitikus nyilvántartások vezetése, kötelezettségvállalások rögzítése, nyilvántartása;
 • a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi, negyedéves, éves jelentések és adatszolgáltatások elkészítése;
 • leltározási és selejtezési feladatok elvégzése;
 • előirányzatok könyvelése, felhasználásának nyomonkövetése;
 • költségvetés és beszámoló készítése, banki utalások, utalványrendeletek készítése, számlázás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 1-3 év önkormányzati költségvetési szervnél, pénzügyi területen szerzett gyakorlat;
 • gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és pénzügyi-számviteli, vagy gazdasági szakképzettség;
 • mérlegképes könyvelői végzettség;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség;
 • mérlegképes könyvelő szakképesítés államháztartás szakon;
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák: Jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság. Precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 08. 05.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/571-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető nyújt, a (06 27) 530-032 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 08. 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2023. 07. 19.