1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – pénzügyi ügyintéző...

a Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző I. munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.sz. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Elvégzi az Önkormányzat pénztára és valamennyi bankszámlája tekintetében a rögzítést és a főkönyvi könyvelést.
 • Részt vesz a főkönyvi könyvelés nyitási és zárási feladatainak elvégzésében, az év eleji rendező tételek könyvelésében.
 • Részt vesz az éves beszámoló és az éves költségvetés készítésének folyamatában.
 • Elkészíti a költségvetési jelentést, a mérlegjelentést határidőre, a törvényi előírásoknak megfelelően. Az elkészült jelentéseket továbbítja a Magyar Államkincstár felé.
 • A rendező tételeket kontírozza, főkönyvi könyvelésüket elvégzi.
 • Lekönyveli az állományváltozásokat.
 • Könyveli az elhatárolásokat, vezeti az elhatárolások analitikáját.
 • Vezeti a Gödi Polgármesteri Hivatal és Göd Város Önkormányzata áfanyilvántartását, a NAV felé adatszolgáltatást teljesít áfa, cégautóadó, rehabilitációs hozzájárulás tekintetében. Befizetési kötelezettség esetén elkészíti a vonatkozó dokumentumokat a pénzügyi teljesítéshez.
 • Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikákkal.
 • Negyedévente elkészíti a cégautó, rehabilitációs hozzájárulás és a mezőőr foglalkoztatásával kapcsolatos adatszolgáltatásokat, valamint a mérlegleltárakat.
 • Negyedévente elkészíti a mérlegleltárakat.
 • A nemzetiségi önkormányzatok esetében a kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, a számlákat könyveli. Havonta eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek a KGR rendszerben.
 • Részt vesz a leltározásban, selejtezésben.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat;
 • gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és pénzügyi-számviteli, vagy gazdasági területen szerzett szakképzettség, mérlegképes könyvelő szakképesítés;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi szakképesítés.
 • Pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év tapasztalat.
 • Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák: Jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság. Precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 07.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/98-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáhó Ágnes munkaügyi ügyintéző nyújt, a (06 27) 530-064/222-es vagy a (06 20) 886 0235-ös telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2022. 01. 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.