1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – pénzügyi ügyintéző...

a Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző II. munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.sz. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

–     A Hivatal könyvelési tételeinek (számláinak) kontírozása;

–     a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele;

–     a költségvetési jelentés, a mérlegjelentés, valamint az éves beszámoló és az éves költségvetés elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstár felé;

 • a Hivatal házipénztárának kezelése;

–     az átutalásos számlák előkészítése, postázása a partnerek felé;

–     havi zárások egyeztetése a főkönyvi könyveléssel;

–     szükség esetén fizetési felszólítások, év végén egyenlegközlő kiküldése a partnereknek, a nem fizető vevők anyagának előkészítése az ügyvédek felé;

–     a szolgáltató beérkező számlája alapján a hivatal telefonelőfizetői felé az egyedi számlák elkészítése;

–     az előlegek mérlegleltárának elkészítése;

–     a munkafolyamatokba épített ellenőrzések elvégzése az osztályon belül;

–     előirányzat-módosítások elvégzése;

–     a főkönyvi könyvelés nyitási és zárási feladatainak elvégzésében, az éves beszámoló és az éves költségvetés készítésének folyamatában leltározásban, selejtezésben való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat;
 • gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és pénzügyi-számviteli, vagy gazdasági szakképzettség;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség;
 • pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év tapasztalat;
 • mérlegképes könyvelő szakképesítés;
 • közigazgatási alapvizsga.

Elvárt kompetenciák: Jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság. Precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 07.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/97-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáhó Ágnes munkaügyi ügyintéző nyújt, a (06 27) 530-064/222-es vagy a (06 20) 886 0235-ös telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2022. 01. 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.