Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző (osztályvezető-helyettes) munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye:

2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

–     Részt vesz a költségvetés elkészítésében, valamint a költségvetési rendelet módosításában.

–     Részt vesz a féléves beszámolóhoz, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó, testület elé készülő pénzügyi anyagok összeállításában.

–     Részt vesz a főkönyvi könyvelés nyitási, zárási feladataiban.

–     Elvégzi az eredeti előirányzatok, előirányzat módosítások kontírozását, főkönyvi könyvelését, vezeti az előirányzat módosítások folyamatos nyilvántartását.

–     Elvégzi a pénzmaradvány nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

–     Elvégzi a nettó finanszírozás, havi bérterhelés kontírozását, az ASP rendszerben való rögzítését.

–     Vezeti a bérnyilvántartásokat a főszámfejtésről és hóközi kifizetésekről.

–     Havi zárásokat egyezteti a főkönyvi könyveléssel.

–     Nyilvántartást vezet a mindenkori költségvetési rendeletben szereplő bizottsági keretek alakulásáról, felhasználásáról, valamint a tartalékokról.

–     Kapcsolatot tart a számlavezető bankkal, ellátja a banki adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat.

–     Összeállítja az önkormányzatot megillető normatív támogatások igénylését, elkészíti a támogatásokkal való elszámolást.

–     Elvégzi az ÖNEGM rendszeren keresztül történő adatszolgáltatást, igénylést.

–     Az osztályon belül elvégzi a munkafolyamatokba épített ellenőrzéseket.

–     Részt vesz a pályázati elszámolásokban.

–     Pénzügyi ellenjegyzést végez.

–     Koordinálja a Pénzügyi Osztályon folyó operatív munkát, különös tekintettel a határidőkre és szakmai szempontokra.

–     A próbaidő letelte után osztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával is megbízható.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év tapasztalat;
 • Mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

Jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. 10. 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/758-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáhó Ágnes munkaügyi ügyintéző nyújt, a 06-27-530-064/222 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. 11.12.