Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Településellátó Szervezet
gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető) munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2132 G