Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Településellátó Szervezet igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pozíció megnevezése: Településellátó Szervezet igazgató
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelel