A Gödi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Koordinációs Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkársági és testületi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Főállású, teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 27. pontja szerinti titkársági feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyviteli feladatok, jegyzőkönyvvezetés, testületi és titkársági feladatok ellátása.

Konkrét munkaköri feladatok:

Polgármesteri és jegyzői titkársági ügyviteli, valamint egyéb ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A képviselő-testület és bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, az ülések előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, döntések kiadmányozása. Alapdokumentumok kezelése, online feltöltése. Határozattár naprakész vezetése.

Munkaidő és munkarend

heti 40 órás – napi 8 órás munkarend (H: 8:00-18:00, K-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-12:00)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) -ismerete,
 • gépírástudási ismeret és gyakorlat,
 • középiskolai végzettség, érettségi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP önkormányzati alkalmazásközpont (főként iratkezelő szakrendszer) ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • együttműködési készség, csapatmunkára való alkalmasság,
 • önállóság, problémamegoldó-képesség,
 • pontosság,
 • információkezelés és -feldolgozás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján készített fényképes önéletrajz (https://kozigallas.gov.hu/media/documents/oneletrajz_sablon.xlsx);
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve igazolás annak megkéréséről;
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 10. 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Mészáros Tamás osztályvezető részére, a hr@god.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatást és a gépírástudás ellenőrzését követően a nyertes pályázó kinevezéséről Göd város jegyzője dönt, fenntartva magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 10. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Mészáros Tamás osztályvezető nyújt a 06 27 530 064/115-ös mellék telefonszámon.