1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Beiskolázási támogatás

Az önkormányzat 2022-ben is beiskolázási támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek szülője az oktatással kapcsolatos anyagi terheket szociális helyzete miatt megfizetni csak részben, vagy nem képes, a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a 71.250.- Ft-ot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét), és a gyermek alapfokú, vagy középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A támogatásra irányuló kérelmet személyesen 2022. július 22-ig a polgármesteri hivatalban, 2022. július 31-ig postai úton lehet benyújtani. A kérelem elutasításra kerül, ha nem felel meg a fenti feltételeknek.