Látnivalók

1956-os emlékmű

A Petőfi tér délkeleti oldalán 2017-ben avatták fel az 1956-os emlékművet, Bányai Alfonz gödi képzőművész alkotását.

A felfeszített, felbontott, egymásra dobált bazalt utcakövek, a lövedékek lyuggatta fal, a becstelenségétől megtisztított nemzeti zászló mind-mind ’56 őszének dicső napjait idézik meg.

Márai Sándor Mennyből az angyal című versének utolsó előtti, megrendítő erejű strófája az azóta is ezerszer és ezerszer feltett legfontosabb kérdést teszi fel az utókornak, bízva abban, hogy mi mindannyian tudjuk a választ.

Az ’56-os emlékmű felavatásával egy időben került a térre korábbi helyéről Iván Kovács László mellszobra is.

A Gödi Almanach 2018-ban megjelent XIX. kötete, Láng József helytörténész örökbecsű munkája Gödiek az 1956-os forradalomban címmel állít emléket hőseinknek. A több mint 400 oldal terjedelmű, monografikus igényű kötetet érdemes fellapozni. A szerkesztői előszóból idézünk:

„A könyv külön alfejezetekben, ábécérendben, név szerint emlékezik meg mindazokról, akik 1956-ban alsó- vagy felsőgödi lakosként részt vettek a helyi forradalmi eseményekben, illetve a közbiztonság és a közellátás biztosításában. Külön fejezet szól azokról a gödiekről, akik később költöztek ide, a forradalom idején még nem Gödön laktak, hanem az ország valamely más településén éltek, vagy gödi lakosok voltak ugyan, de munkájuk akkoriban más városhoz kötötte őket, és ezért ott vállaltak részt a nemzet szabadságáért folytatott küzdelemben. (…) A könyv átfogó képet kíván nyújtani annak a korszaknak a  gödi történelméről, amelyről évtizedeken át nem lehetett beszélni. A gödi Iván Kovács László életét áldozta a szabadság eszméjéért, mások súlyos bántalmazást, börtönbüntetést szenvedtek el a forradalom melletti kiállásukért, és még többen voltak azok, akiket „ellenforradalmár” múltjuk miatt akár egy életre ellehetetlenített a rendszer, akadályozva előrejutásukat, boldogulásukat. A kötet nekik állít emléket, abban a reményben, hogy a ma élő és az elkövetkező generációk nem feledkeznek meg róluk, hanem megismerik életútjukat és példát merítenek belőle.”

Térkép