Látnivalók

Délibáb-villa

A vélhetően 1914-ben, eklektikus stílusban épült Délibáb-villa 1916-ban adásvétel útján került a földbirtokos Floch-Reichersberg Alfréd húgától, Adolfine Avina Antóniától Bodendorfer Géza (1870—1948) és neje, Zimmermann Szilárdka (1877–1979) budapesti lakosok tulajdonába. Bodendorfer az Első Magyar Részvény-serfőzde Rt.-nek előbb főkönyvelője, majd igazgatója volt, ahonnan 35 év szolgálat után vonult nyugdíjba.

A két világháború között évtizedekig nyaralóként használt szerény épület homlokzatán a mai napig látható az aranymozaikból kirakott névadó felirat, ám a díszes léckerítés és a galambdúcos székelykapu már az enyészeté.

A nyaraló az 1920-as, 1930-as években amolyan polgári szalonként működött, szívesen látott vendégek voltak a villában írók és költők, énekesek és zenészek, – Bodendorfer Géza maga is koncerteket adó zongorista volt.

A gyermektelen házaspár 1944-ben, a front közeledtekor visszaköltözött a fővárosba. A Délibáb-villa előbb a német, majd a szovjet katonaság egyik gödi szálláshelye volt. 1945 tavaszán a Gödre érkező idős villatulajdonosokat lesújtotta a lepusztított, kifosztott nyaraló látványa.

Bodendorferné Zimmermann Szilárdka kapcsolatot keresett a község akkori vezetőivel, felhívva figyelmüket a károkat szenvedett értékes ingatlanra. A hamarosan megkötött szerződés szövege szerint a tulajdonosok felajánlják az épületet óvoda céljára, a háborús károk helyreállítása és az ingatlan adójának átvállalása fejében. A házaspár azt is a megállapodás részévé tette, hogy az emeleti három szobából egyet megtarthassanak saját használatukra. Ezzel a szerződéssel kapcsolódott össze a Délibáb-villa és az alsógödi állandó napköziotthonos óvoda története.

A ház egyik emeleti szobájába beköltözött a vezető óvónő, aki férje révén 1947-ben rokonságba került a Bodendorfer házaspárral. Az óvoda 1958 nyarán a villából a Pesti úton lévő Sztipánkovics-házba teszi át székhelyét. A megüresedett épületet az időközben megnövekedett család igyekezett lakályossá tenni, fürdőszobát alakítanak ki, felújítják az elektromos hálózatot, rendbe teszik a kertet, új kerítést emelnek.

1965 őszén az addig a budapesti lakásában egyedül élő özvegy Bodendorfemé Alsógödre költözött kedves villájába, mondván, hogy meghalni jött ide, mert itt akar majd megpihenni a családi kriptában férje és annak szülei mellett. 1979-ben hunyt el, 102 éves korában.

A Délibáb-villa immár több mint százesztendős történetének érdekessége, s ez ritkaságszámba megy Gödön, hogy a kezdetektől fogva, rokonsági kapcsolatok révén, ugyanaz a familiáris kör lakja 1914-től napjainkig.

Térkép