Látnivalók

Nagy kavics – Kovacsik Tamás emlékpad

  1. Főoldal
  2. /
  3. Élet a városban
  4. /
  5. Kultúra
  6. /
  7. Látnivalók
  8. /
  9. Nagy kavics – Kovacsik...

A Kovacsik Tamás emlékpad az alsógödi Duna-parton, a Gróf Széchényi Ödön parkban található. Az emlékpad Kovacsik Tamás önkormányzati képviselő 30 éven át tartó közéleti tevékenységének emlékére 2023-ban készült el Tóth Dávid szobrászművész által, aki édesapjával, Tóth Bélával közösen jegyzi a híres gödi Kincsem lovasszobrot is, amely a Kincsem parkban található. Kovacsik Tamás nevéhez megszámlálhatatlan városi fejlesztés és civil kezdeményezés köthető, emlékpadja közadakozásból és családi hozzájárulással valósulhatott meg.

A Kovacsik család 1893 óta él Alsógödön, Kovacsik Tamás 1953-ban született ide az alsógödi Kossuth Lajos utcába. Egész életében Gödön élt, a közéletben 1991 óta vett részt. A Gödi Körkép c. havilap rendszeres szerzője volt, cikkei gyakran jelentek meg a kiadványban. 1991-ben megalapította a Gödi Beszélő című havilapot, ahol megjelent írásai többnyire az alsógödi Duna-parttal, annak múltjával és jelenével foglalkoztak. Alapító tagja volt a gödi Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ), de amikor az koalícióra lépett a Magyar Szocialista Párttal (MSZP) árulást kiáltott és kilépett a pártból, majd 1994-ben Hantos Lászlóval megalapították a Gödi Lokálpatrióta Egyesületet. Az 1994-es választásokon a Gödi Lokálpatrióta Egyesület színeiben indult és megnyerte a választást. Innentől kezdve a következő 25 évben minden választási ciklusban újraválasztották. Első két ciklusát a Gödi Lokálpatrióta Egyesület képviselőjeként töltötte, majd függetlenként folytatta politikai pályáját, mígnem a 2000-es évek közepétől a Fidesz-KDNP kérte fel, hogy támogassa frakciójukat. 2006-tól a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke volt, majd Pest Megye Önkormányzatának képviselőjeként először az Egészségügyi és Gyermekvédelem, utána pedig a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként teljesítette feladatait. Részese volt a Pest Megyei Területfejlesztési Program elkészítésének is.

Kovacsik Tamás emlékpad

25 éves képviselői munkájára jellemző volt, hogy a várost mindig biciklivel, vagy gyalog járta. Minden panaszt, kérést személyesen vizsgált meg, a lakókkal napi kapcsolatban állt. Kérdésekkel, problémákkal az otthonában bármikor, bárki felkereshette. Rengeteg időt szánt a személyes beszélgetésekre, így közvetlenül jutottak tudomására a lakók ötletei, kérései, amelyeknek döntő többségét meg is valósította. Végtelen elkötelezettségét Göd városa iránt gödi születésének tudta be. Gyakran hangoztatott hitvallása a lokálpatriotizmusa volt, vagyis Göd szeretete és megbecsülése, továbbá az áldozatvállalás az egyénekért és a közösségért.

Munkájára és személyére jellemző volt, hogy szavazói pártállástól függetlenül, minden oldalról támogatták. Kovacsik Tamás stabil nemzeti értékrenddel rendelkezett, egész élete során ezen eszmék mentén élt és tevékenykedett, ám soha nem tett különbséget más gondolkodású emberek között. Rá mindenki számíthatott. Munkáját, napi vállalásait a segítőkészség jellemezte, így maradhatott ennyi éven át sikeres önkormányzati képviselő. 2014-ben polgármesterjelölt volt. Vallotta, hogy -„A helyi közéletben nem a politikai vélemény érvényre juttatását kell szorgalmazni, hanem a lokálpatriotizmus erősítését, a helyben felmerülő problémák kezelését! Ezeknek kell az elsődleges szempontoknak lenniük a közéleti és a politikai tevékenység kapcsán.”
Mindene a Duna és az alsógödi Duna-part volt. Fő szervezője volt az alsógödi árvízi védelemnek. Megálmodója, szervezője és aktív részese volt a 18 éven át tartó tavaszi alsógödi Duna-part szemétszedési akcióinak. A gödi Feneketlen-tó 1999-es kotrása, a tó helyén állt szemétdomb felszámolása, a környék teljes fásítása, vagyis a Feneketlen tó teljes rekonstrukciója is az ő kezdeményezése és irányítása alatt valósult meg. Nevéhez több, mint 1000 fa ültetése fűződik Alsó és Felsőgödön.

Kovacsik Tamás a közel 30 éves önkormányzati munkájában nemcsak Alsógödöt, hanem Felsőgödöt is kiemelten képviselte, fejlesztéseit segítette, szépítésében gyakran személyesen is aktív szerepet vállalt.

Nevéhez kötődő városfejlesztési projektek listája a teljesség igénye nélkül:
– Az alsógödi Kossuth tér teljes rekonstrukciója
– A Posta park rendberakása, parkolók kialakítása
– A József Attila Művelődési Ház környékének felújítása
– A 4-es (dunai) körzetben lévő utcák több, mint 80%-nak aszfaltozása
– A MÁV tárgyalások koordinálása az alsógödi állomás területének rendberakásáról, a századelős felüljáró felújításáról és az állomásépület eredeti formájának megtartásáról
– Alsógöd, Göd és Felsőgöd állomás épületeinek, perontetőinek és az utasforgalmi infrastruktúráinak rekonstrukciója
– A középgödi vasúti állomás – Pesti Ferenc tér – rekonstrukciója és az aluljáró felújítása
– A Pázmány Péter utcai buszmegálló megépítése
– Tóth Pál – az alsógödi iskola első igazgatója – emléktáblájának megvalósítása
– A Beck Ö. Fülöp tér felújítása, parkolóinak építése, fásítása
– A gödi Polgármesteri Hivatal udvarán lévő fa várakozó pavilonok ötletének megvalósítása
– Az 56-os hős Iván Kovács László köztéri mellszobrának elhelyezése és a nevét viselő tér kialakítása
– Az alsógödi dunai szabadstrand létrehozása
– Az alsógödi Duna-parti sétány teljes rekonstrukciója, a part játszóterének létrehozása, a teljes partszakasz fásítása, a part századelős lépcsőjének felújítása, a Széchényi forrás felújítása és környezetének rendbetétele
– A Gróf Széchényi Ödön park kialakításában való aktív részvétel
– Göd – Bócsaújtelep kiemelten védett régészeti lelőhelyeinek koordinálása
– Göd város fasorainak felmérése és térinformatikai rendszerbe illesztése
– A teljes kerékpárút útburkolati jeleinek felfestése
– A svájci sétány rehabilitációja
– A Huzella-kert védetté nyilvánítása, rehabilitációja
– Az utcafásítási terv és szakmai koncepció elkészítése
– A Búzaszem Általános Iskola elindításában vállalt szerepe
– A temetők térinformatikai rendszerbe illesztése
– A Petőfi Sándor szobor felújítása és a Petőfi tér kialakítása, rekonstrukciója
– Az Országzászló helyreállításában való közreműködés
– Fedett buszmegállók készíttetése a gödi Piarista Szakiskolával, majd ezek létesítése a 2-es főút mellett
– A gödi Kiserdő védetté nyilvánítása
– 2-es főúti lámpás zebra megvalósítása
– Az alsó és felsőgödi óvodaépítések koordinációja – A Madarak és fák napjához köthető fészekodú készítés (10 év alatt kb. 400 db)
– A Szakács-kert feltérképezése és kezelési tervének elkészítése
– Városi vadgesztenyefák permetezése aknázómoly ellen
– A Nemeskéri temetőben a Majerffy-sír felújítása és a sírkert kialakítása
– Ötlet pályázat kiírása a golfpálya területének hasznosítására
– A Bozóky téren a templomkert tervezése és megvalósítása
– A Kossuth Lajos utca dunai végén lévő játszótér megvalósítása
– A Pázmány Péter utcai temetőnél a kerékpáros pihenő kialakítása
– A gödi Kincsem istálló rekonstrukciója és a Kincsem lovasszobor megvalósulásának koordinálása Tóth Béla szobrásszal
– Az Oázis lakópark közlekedési koncepciójában való részvétel

Kovacsik Tamást a halála előtti évben a Város tanácsadói munkakörrel bízta meg, továbbá az alsógödi Duna-parton lévő Széchényi Csárda és a mellette lévő csónakház teljes újjáépítésének levezénylésével, amire már nem kerülhetett sor.

Kovacsik Tamás 2022 májusában hunyt el.