Látnivalók

Nemeskéri Kiss-kúria

Nemeskéri Kiss Miklós (1820–1902) ezredes neve Gödön összekapcsolódik az 1848–1849-es magyar szabadságharccal. Városunk posztumusz díszpolgárrá választotta, utcát nevezett el róla, s nevét viseli a Nemeskéri Kiss-kúria is.
Az alsógödi kúria a 18. században épült klasszicista stílusú műemléképület. L alaprajzú, földszintes építmény, toszkán fejezetes, lábazat nélküli oszlopsorral, fűzött vasrácsos ablakokkal. Nyugati szárnyának a parkra néző oldalán négy oszlopos és két féloszlopos tornác húzódik, mellette a bejáratot is magában foglaló rizalit látható. A keleti szárny délre néző oldalán kilenc toszkán oszloppal és két féloszloppal díszített ámbitus ad árnyas menedéket.
Az épületegyüttes eredetileg a Madách családé volt, tőlük 1736-ban vásárolta meg Grassalkovich I. Antal, a körülötte elhelyezkedő Göd-pusztai birtokokkal együtt. Abban az időben a kúria a jelentős birtoktest jószágigazgatójának székhelyeként és vincellérházként szolgált. A hajón érkezett borokat ugyanis innen szállították lovaskocsival a gödöllői Grassalkovich-kastélyba. Az 1800-as években a Grassalkovich család gazdálkodása megfeneklett, az épületeket és a földterületeket haszonbérbe adták.
1851-ben egy csehországi arisztokrata lesz a bérlő, majd a kúria Széchenyi István barátainak, Sina Györgynek és a Simon bankároknak tulajdonába kerül. A nagybirtokot később a belga Langrand-Dumonceau-féle bank felparcellázza, melynek jelentős részét a kúriával együtt Nemeskéri Kiss Miklós veszi meg a kiegyezés után.
Megfordult itt a korszak jó néhány történelmi személyisége, I. Ferenc József éppúgy, mint Albrecht és József főherceg, s a korabeli arisztokrácia számos jeles alakja.
Az épület 1944. december 9-ig volt Nemeskéri Kiss család tulajdonában. A szovjet katonai parancsnokság közel egy évre rendezkedett be itt, ami a kúria kifosztását, bútorzatának teljes pusztulását eredményezte. Ezt követően a betelepített családok számára az épület tágas belső tereit kisebb lakásokra szabdalták, majd a kúria a gödi termelőszövetkezet tulajdonába került.
A kúria tehát a II. világháborút követően fokozatosan lepusztult, a helyreállítása 1999-ben kezdődött meg. Egy gödi vállalkozó vásárolta meg az ingatlant, ahol annak felújítását követően panziót és éttermet nyitott, s a kúria hosszú éveken át kiállítások és népszerű kulturális rendezvények, komoly- és könnyűzenei koncertek helyszínéül szolgált.
Sajnos a Nemeskéri Kiss-kúria a kedvezőtlen üzletmenet miatt a 2010-es évek közepe táján bezárta kapuit, korábbi szolgáltatásait szünetelteti, további sorsa egyelőre bizonytalan.

Térkép