Látnivalók

Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblája

 1. Főoldal
 2. /
 3. Élet a városban
 4. /
 5. Kultúra
 6. /
 7. Látnivalók
 8. /
 9. Nemeskéri Kiss Miklós emléktáblája

A Nemeskéri-kúria park felőli homlokzatán látható Nemeskéri Kiss Miklós (1820–1902) honvéd ezredes fémből készült emléktáblája, amelyet Göd Város Önkormányzata 2013-ban helyezett el ünnepélyes keretek között a falon, s azóta minden évben, március 15-én, nemzeti ünnepünk napján a városi megemlékezés egyik fontos helyszíne.

Nemeskéri Kiss Miklós 1820-ban született Bikádpusztán. Nagy múltú nemesi famíliából származott, a családi legendárium szerint gyöker

eik IV. Béla uralkodásáig vezethetők vissza. Pécsett végezte el a piarista gimnáziumot, majd 1837-től Pesten jogot tanult, 1841-ben szerzett oklevelet.

Nagy hatással voltak rá a felvilágosodás eszméi, olyannyira, hogy amikor Habsburg-hű nagybátyja, a fiumei kormányzó örökbefogadása fejéül liberális eszméinek megtagadását kérte, a heves vérű ifjú eltépte az okiratot.

 1. március 15. után az elsők között csatlakozott a forradalomhoz, lelkesen vett részt a szabadságharcban, mindenekelőtt vállalt eszméi miatt, de a rokoni kapcsolatok okán is, melyek az első felelős kormány fejéhez, Batthyány Lajoshoz fűzték.
 2. február 2-án léptették elő ezredessé. Rövid ideig a budai Vár, majd Pétervárad parancsnoka volt. Egyes források szerint a szabadságharc kilenc csatájában vett részt, s több kisebb sebesülést szerzett.

A szabadságharc leverését követően Angliában, majd Franciaországban élt, mivel haza nem térhetett. Birtokait elkobozták, őt pedig „in effigie” (jelképesen) felakasztották. Az 1867. évi kiegyezést követő általános amnesztia lehetővé tette, hogy Nemeskéri Kiss Miklós hazatérjen Magyarországra.

Két birtokot vásárolt: megvette az Esterházy-uradalmat a felvidéki Véglesen, Gödön pedig a Sina és Simon bankárok nagybirtokának jelentős részét, a kúriával együtt. Egy alkalommal, amikor egy hadgyakorlat során Albrecht főherceget a gödi kúriában szállásolták el, nem volt hajlandó kitűzni az épület homlokzatára a császári zászlót.

Nemeskéri Kiss Miklós 1902. április 27-én párizsi házában hunyt el, családja a villecerfi temetőben emelt családi kriptában helyezte örök nyugalomra.

A kúria falán lévő emléktábla szövege: „Nemeskéri-Kiss Miklós (1820–1902) az 1848-49-es szabadságharc honvéd ezredese. A kiegyezés után Gödön vásárolt birtokot. A szabadság eszméihez mindvégig hű maradt.”