Látnivalók

Tost-Wigner-villa

A villa feltehetően az 1892–93-as alsógödi parcellázás idejében épült, első tulajdonosa nem ismert.  Az összetett alaprajzú, historizáló stílusú épület alagsorral és magasföldszinttel készült. Délkeleti sarkán álló tornya és az északi kiszögellés egy díszes, ácsolt teraszt fog közre. Egy nagyobb, ugyancsak nyitott terasz csatlakozik az épülethez a délnyugati sarkon is, ez napjainkban beüvegezve áll. Oromzatainak fadíszeit mára elvesztette, ám ezt leszámítva a villa őrzi eredeti megjelenését.

Bányavölgyi Tost Gyula (1846–1929) kincstári uradalmi ügyész, országgyűlési képviselő és felesége, Blum Rozália (1854–1932) 1905-ben vásárolták meg a nyaralót. A kontyolt cseréptetős épület alagsorában egy szoba és mellékhelyiségek, a magasföldszinten hat szoba, míg délkeleti oldalán a bejáratként is szolgáló torony padlásán egyetlen szoba volt. Keleti és nyugati oldalát egy-egy nyitott faveranda tette lakályossá.

A nyaralóépületet a hozzá tartozó 1600 négyszögöles kerttel 1917. március 23-án Wigner Antal bőrgyáros és neje, Einhorn Erzsébet vette meg. Fiuk, dr. Wigner Jenő (1902–1995) Nobel-díjas fizikus gyermekkorának nyarait Alsógödön töltötte. 1921-ban Berlinben szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd ugyanott doktorált 1925-ben.

1934-ig nyári szabadságait, némelykor a karácsonyi ünnepeket is Alsógödön töltötte. Visszaemlékezései szerint itt tudott a legnyugodtabb körülmények között gondolkodni és alkotni.  Itt vetette papírra a „Csoportelméleti módszerek az atomszínképek kvantummechanikájában” című munkáját, amely 1931-ben jelent meg németül, majd angolul és 1979-ben magyarul.

Wigner Jenő 1930-ban költözött Amerikába, ahol 1936-ig a Princeton Egyetem matematikaprofesszora volt. 1937-ben kapta meg az amerikai állampolgárságot, s ekkor lett a Wisconsin Egyetem professzora, ahol 1971-ig dolgozott. 1959 és 1964 között tagja volt az Egyesült Államok Atomenergia Bizottsága tanácsadó testületének.

Wigner Jenő 2004-től Göd posztumusz díszpolgára, s városunkban utcát neveztek el róla. Mellszobrát 2007-ben avatták fel a villa kertjében.

1938 januárjában a nyaralót a Wigner szülők Berta lányuk (1901–1955) férjének, Lantos Ernőnek adták el, azonban a villát 1944-ben az antiszemita indíttatású törvények következtében elkobozták a családtól, s az épületet állami használatba vették. 1949 nyarától itt működött a Magyar Szabadságharcos Szövetség vízisport-telepe, majd annak jogutódja, a Magyar Honvédelmi Szövetség üdülője lett.

A rendszerváltozást követően a Piarista Rend Magyar Tartománya vehette birtokába az egykori Tost–Wigner-villát 1991-ben, amely napjainkig a Piarista Szakközépiskola központi épülete.

Térkép