Látnivalók

Alsógödi református templom

  1. Főoldal
  2. /
  3. Élet a városban
  4. /
  5. Kultúra
  6. /
  7. Látnivalók
  8. /
  9. Alsógödi református templom
A református gyülekezet együtt született és növekedett a településsel. Mint szórvány, az 1920-as években szerveződött Vác anyaegyházának előbb leány- majd fiókegyházává. A váci lelkészek és segédlelkészek havonta egy-két alkalommal tartottak istentiszteletet a Flach-féle „hosszú házban”.
1924-ben Alsógöd közigazgatásilag elvált Felsőgödtől, s a hívek vallásos buzgóságából hamarosan megalakult az alsógödi egyházközség alapító presbitériuma. 1928-ban ajándékul kapott a kicsiny gyülekezet egy 250 négyszögöles telket, melynek nyugati felén épült fel a mindmáig templomként használt imaház, a Sütő testvérek kivitelezésében. A kertben helyezték el az úgynevezett Marci-harangot, amelynek hangja 1998. november 24-ig, az újtemplom tornyába történt elhelyezéséig hívta áhítatra a gyülekezetet.

A 30-as évek közepétől már heti istentiszteleteket tartottak. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése 1937. november 18-án határozatban hagyta jóvá a Felsőgödi–Asőgödi–Sződligeti fiókegyházak társegyházként való „anyásítását”. A hívek számának gyarapodása okán az 1940-es évek végén az imaházat bővíteni kellett.
A presbitérium a gyülekezet egyetértésével 1996. január 2-án Alsógödi Református Gyülekezetért és Templomért Alapítványt hozott létre. Az adományok növekedésével 1997-ben elérkezettnek látszott a mérnöki tervezői munka elindítása, s 1998 tavaszára elkészült a toronnyal, altemplommal és karzattal ékesített templom terve.
Hamarosan megindult az építkezés: a lábazat, a körítőfalak, majd a torony megépítése után a koszorú zsaluzása, az áthidaló vasbetongerendák elhelyezése, az alagsori és toronybéli lépcsők zsaluzása, a tűzfal kiképzése. November 26-án helyezték el a vörösréz lemezzel borított sisakot a templomtorony koszorújára.
A derék mesteremberek a tél beállta után sem tétlenkedtek, 1999 januárjától július végéig tovább folytatódott a templomépítés: a vörösfenyőből készült nyílászáró szerkezetek beépítése, üvegezése, az altemplom szigetelése és vakolása, az elektromos hálózat kiépítése és így tovább. Megépültek a járdák és az esőtől védő tornácok. A gyülekezeti tagok jó szívvel végzett munkája nyomán megtörtént a tereprendezés és a füvesítés, otthonosabbá varázsolva a szent hajlék környezetét.
Az alsógödi református templomot 1999 őszén szentelték fel.

Térkép