Látnivalók

Szudy Elemér síremléke

Az író, újságíró Szudy Elemértől (1880–1940) a Pázmány Péter utcai temetőben vettek végső búcsút családtagjai, barátai, kollégái, s mindazok a gödi polgárok, akik ismerték és tisztelték őt.

Özvegyének még ugyanabban az esztendőben sikerült engedélyeztetnie, hogy Szudy Elemér teste a családi villa kertjében leljen örök nyugalomra. A mai Tamási Áron utcában található kripta fölött látható Krisztus-szobor Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975) munkája, amely nagy valószínűség szerint 1944-ben készült. A Krisztus-alak a tekintetét az égre emeli, míg kezei a síremlék fejrésze fölött lévő mellvéden pihennek. Amelynek hátsó oldalán ez olvasható:

MIBŐL SZŐTTÉK AZ ÉN LELKEM PÓKHÁLÓ CSIPKEJÉT, S MIKOR FOG MÁR ELCSENDESÜLNI A ZAKLATOTT SZELLEM? MAJD CSAK AKKOR TALÁN, HA VISSZARÖPPEN ÚJRA ABBA A NAGY FELHŐTELEN VÉGTELENSÉGBE, AMELYBŐL SZÁMOMRA ELKÜLDETETT?

A síremlék történetéhez hozzátartozik még, hogy a Rákosi-korszakban az ingatlant államosították, az özvegyet pedig a villa elhagyására kényszerítették. Aki később ugyan rövid időre visszakapta az épületet a kerttel együtt, ám a villa hamarosan ismét állami tulajdonba került. Az özvegy halálát követően az akkori községi tanács nem engedélyezte a családi kripta felnyitását, így a hamvait tartalmazó urnát a hozzátartozók a kertben helyezték el.

A kétszeres Kossuth-díjas, külföldön is számon tartott szobrászművész oeuvre-jének fontos munkái a síremlékek, Kisfaludi Strobl két tucatnál is többet készített, sőt – és ezt talán kevesen tudják – az ő síremlékét is egyik saját szobrának másolata díszíti.

Szudy Elemér a budapesti egyetemen jogi tanulmányokat folytatott, s mivel feleségével mindketten erdélyi származásúak voltak, újságírói pályafutását Kolozsvárott kezdte, majd Aradon volt lapszerkesztő. Az első világháború után települtek át Magyarországra, s később, egészen nyugalomba vonulásáig Szudy a miniszterelnökség sajtóosztályán dolgozott, utóbb annak vezetőjeként.

Újságírói tevékenysége mellett több kötetet tesznek ki novellái, irodalmi tanulmányai és háborús feljegyzései, naplói.

A Szudy házaspár Alsógödön telepedett le az akkori XlII. (ma Kodály Zoltán) utcában, s az 1930-as évek elején épült meg a mai Tamási Áron utcában a családi kriptát máig rejtő kertben a villaépület, amely ha nem is eredeti formájában, de ma is áll.

Térkép