Látnivalók

Tűzoltószertár

A felsőgödi Bozóky Gyula téren lévő tűzoltószertár több mint száz évvel ezelőtt adományokból, civil összefogással épült, s 1912-től 1995-ig volt bázisa az Önkéntes Tűzoltó Testületnek.
A helyi tűzoltóság létrehozásának ötlete első alkalommal 1909 nyarán vetődött fel, amikor is tűzifecskendő vásárlására adakozott hat földbirtokos, Szécsi Kálmán, Hajcsi György, Héder Lajos, Heyek Ede, Schönberger Lajos és Wartz Árpád, akik mindannyian a Felsőgödi Családotthon Telepesek Egyesületének vezetőségi tagjai voltak.
1910 májusában a mai Ady Endre úton porig égett egy fáskamra, nagy riadalmat keltve a környéken lakók körében. Ám a riadalom tettre sarkallta az embereket: a nyár elején megalakult a Felsőgödi Telepesek Önkéntes Tűzoltó Testülete. Az alapító atyák egyszer s mindenkorra 30 koronát, míg a pártoló tagok évi 4 korona tagsági díjat fizettek a közös kasszába.
A vezetőség két tagja, Eisler Emil és Heyek Ede írták alá azt a kötelezvényt, amelynek értelmében 2400 aranykorona jelzálogkölcsönből megvásárolhatták a ma is meglévő tűzifecskendőt, továbbá vehettek egy lajtos kocsit, létrákat, szerelvényeket és a Holubecz János parancsnok mellett működő tizenkét önkéntes tűzoltónak egyenruhákat. A felszerelések ideiglenesen egy kocsiszínbe kerültek, mígnem 1912-ben saját erőből felépítették az őrszobával ellátott szerházat.
A II. világháború alatt a tűzoltószertár felszereléseinek nagy részét széthordták. A békekötés után nem sokkal Gyarmati (Grűner) Dezső önkéntes tűzoltó százados vette át a parancsnokságot, s a testület tagjai igyekeztek mihamarabb beszerezni a tűzoltáshoz szükséges eszközöket.
1955-től Steuer Sándor, 1970-től 1991-ig Gyarmati József, 1993-tól pedig, az egyesület megszűnéséig Gyarmati Sándor volt a parancsnok. A község testületi jegyzőkönyvei és a hitelesnek számító visszaemlékezések szerint a mintegy 85 év során az önkéntes tűzoltók száma meghaladta a százat.
A József Attila Művelődési Ház kezdeményezésére és szervezésében, intézményi és civil támogatással az egykori tűzoltószertár épületét felújították. A 2015-ben megnyílt emlékhely állandó kiállításán megtekinthetők a korabeli tűzoltókocsik, a tűzoltás egykori eszközei és felszerelései. Tablókon láthatók a testület (később egyesület) dokumentumai, polcokon sorakoznak a tűzoltóversenyeken nyert kupák és serlegek.
A tűzoltószertár a téli időszak kivételével szerdánként 10 és 15 óra között látogatható, de megtekinthető előzetes bejelentkezés (06 27/532-160) alapján is.

Térkép