Látnivalók

Walch-villa

Az eklektikus stílusú, díszes épületet Floch-Reyhersberg Alfréd az alsógödi téglagyára intézői irodájának szánta. A kert – három telek összevonásával – akkoriban 1800 négyszögöl volt, amely mára a felére csökkent, ugyanis időközben a területen sportcsarnok épült, egy része pedig iskolaudvarként funkcionál.

A gyár bezárását követően, 1905-ben az irodaépület ajándékozás útján került Walch Rudolf tulajdonába. Más források szerint viszont Walch megvásárolta a villát, s a Pesti Hírlap 1913. évi májusi és júniusi számaiban tartós bérletre hirdeti meg az épület emeleti szobáit.

Walch Rudolf aktív tagja volt a község közéletének. 1924-ben részt vett az alsógödi evangélikus gyülekezet haranglábszentelési ünnepségén, a templom építésekor pedig, amelyet 1929 júniusában szenteltek fel, a legbőkezűbb pénzadományozók egyike. Az 1938 és 1943 között megjelenő községi telefonkönyvekben neve az alsógödi Weekend-telep és a felső strand bérlőjeként szerepel. 1931–1932-ben tagja volt az alsógödi képviselő-testületnek. 1943-ban az Alsógödi Takarék és Hitelszövetkezet Walch Rudolfot igazgatósági tagjai közé választotta.

A villát 1948-ban államosították, Walch Rudolf lánya, Walch Ilonka egyetlen szobát tarthatott meg magának. Az épületben rövid ideig óvoda működött, majd társadalmi összefogással, jórészt adakozásokból, 32 400 forint összegből négy tantermet alakítottak ki benne, s a villát az Alsógödi Állami Általános Iskola kezelésébe adták.

Érdekességként megemlíthető, hogy a felső tagozatos növendékek körülbelül 7200 munkaórával maguk is részt vettek az épület csinosításában. Az iskolában kiépítik a villanyvilágítást, 1950-ben pedig bekötik a telefonvonalat. A hetvenes években a régi, négytantermes iskolával közös udvaron felépül egy nyolctantermes, tornateremmel és ebédlővel ellátott új iskolaszárny, majd 1985-ben további négy tantermet alakítanak ki a tornaterem felett.

2002-ben felújítják a legkorábbi, négytantermes épületet, illetve azzal egybeépítve az iskola újabb nyolc tanteremmel bővül. Napjainkban a valamikori Walch-villa a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületegyüttesének részét alkotja.

Az iskola 2021-ben ünnepelte 100. születésnapját. Ez alkalomból, Vizváry Vilmos szerkesztésében, Eltűnt idők – Arcképvázlatok címmel egy olyan kötet jelent meg, amelyben az alsógödi iskola mindenkori dolgozóinak és pedagógusainak életrajzát gyűjtötték csokorba. A tervek szerint hét újabb könyvet fognak kiadni. Egyet az iskola híres tanulóiról, a következőben az osztálytablókat és az osztályfényképeket mutatják be, a harmadik kötet az iskola százéves történetét követi végig, s külön kiadványokban számolnak be az iskolai alapítványokról, a színjátszó körök munkájáról, az öregdiák-találkozókról, végül pedig a tanulóifjúság szervezett szabadidős tevékenységeiről.

Térkép