Művészeink

Vass István

Vass István festőművész 1941-ben született Gödön. A Duna, a Pilis vonulatai, a Dunamenti tájak nagy hatással voltak rá, s évtizedeken át témái voltak festészetének.

Már gyerek korában sokat rajzol, s az általános iskola elvégzése után a budapesti képzőművészeti gimnáziumban kezdte tanulmányait, ám azok a Forradalom eseményei miatt félbeszakadtak. Részese is volt az eseményeknek s ezért Aszódra került a „Javító Intézetbe.”Ott, azokban az években egy egész „Ötvenhatos gyermekgeneráció” élt. Tanáraik, nevelőik nagyon szerették őket. És viszont.

Barlai Béla festőművész tanár ott kezdett vele komolyabban foglalkozni, s volt egy kiállítása is a Petőfi Sándor Gimnáziumban rajzaiból. Közben zenét is tanult, s 1960-tól, amikor hazakerült a szülői házba, tíz éven át zenészként élte életét.

Az 1970-es évek elején beiratkozott a Moholy Stúdióba, ahol Fischer Ernő festőművész, tanszékvezető tanár(Szegedi Tanárképző, Rajz Tanszék) korrigált, s ő lett igazi mestere.

Öt évig tanult nála, s szoros mester-tanítvány kapcsolat alakult ki köztük, amely egészen Fischer Ernő haláláig tartott.

Vass Istvánnak 1975-ben volt az első önálló kiállítása a Műszaki Egyetem „E Galériájában”. Ez akkoriban az ifjúság köreiben afféle ellenzéki találkozóhelynek is minősült. Azóta rendszeresen kiállít. Gödi műtermében alkot, de mintegy hat éve már Kőbányán is van egy kis otthona, s sok szállal kötődik azóta a kerülethez.

Festői munkássága kétirányú. Egyrészt a számára oly kedves Dunakanyar hangulatát igyekszik kifejezni, másrészt a színekkel, formákkal, foltokkal, vonalakkal, tehát a festészet eszközeivel líraian elvont, absztrakt képeket fest, s ezen eszközökkel, – mint a költő a szavakkal, – szabadon bánva érzelmeket, gondolatokat, zenei emlékeket örökít meg, egyszeri, s megismételhetetlen módon.

Immár negyven éves festői múlt van mögötte. Munkáiból nagyon sok helyen volt kiállítás, itthon és külföldön egyaránt. Képei elkerültek magánemberek, gyűjtők, állami, önkormányzati intézmények falaira.

Tíz évig vezetett egy művészeti egyesületet, de valójában ő egy kívülálló. Nem tagja a Művészeti Alapnak, semmiféle szakmai szervezetnek, munkásságát magánrituálénak tekinti, amelybe nem enged helyet mások számára. Ha leül a festőállvány elé, akkor egy más világban csak ő meg a kép van, s köztük folyik a párbeszéd. Ahogy ő mondja: a kép megmondja, hogy neki mit kell tennie, s ő ezeket az instrukciókat követi.

Örömmel tölti el, ha képeivel örömöt, megnyugvást, élményt tud nyújtani a szemlélőnek, de munkásságának megítélését, már leginkább csak az utókortól várja.