1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Felhívás – Szavazatszámláló bizottsági...

Tisztelt Gödi Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarországon 2022 tavaszán varhatóan országgyűlési képviselők választására és ugyanezen a napon előreláthatólag több kérdésben országos népszavazásra kerül sor.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, a szavazatszámláló bizottsági tagok mandátuma nem hosszabbodik meg automatikusan. A szavazatszámláló bizottságok új választott tagjait és póttagjait a Képviselő-testület választja meg, a tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek.

Amennyiben Ön szeretne részt venni a választási bizottság munkájában kérem, jelentkezzen szavazatszámláló bizottságba.

A szavazatszámláló bizottságnak az a Göd településen lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.) vagy letölthető INNEN.

A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. január 31. napjáig juttassa el a valasztas@god.hu e-mail-címre vagy a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Kérem a Tisztelt Gödi Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék városunkban a választások sikeres lebonyolítását.

Göd, 2021. december 21.

Tóth János
HVI vezető