1. Főoldal
  2. /
  3. Közérdekű
  4. /
  5. “Göd Kelet 400/132 kV-os...

Társaságunk, az MVM XPert Zrt., 2023. szeptember 04. napján megkezdi a tárgyban jelölt nyomvonal építési munkálatait. A munkavégzés előre láthatóan 2024. december 30. napjáig fog tartani. A munkálatokat társaságunk a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Hatósági Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály VB-307/2022 ügyiratszámú határozata alapján végzi.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (1) bekezdése alapján „A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján közterületen és idegen ingatlanon, bejegyzett vezetékjog esetén a bejegyzett meglévő nyomvonalon föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el, tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el
Valamint a (2) bekezdés kimondja, hogy „a hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

A munkavégzés a Göd 0100; 099/24; 0102/14; 0104/142; 0104/146; 0211; 0104/113 helyrajziszámú területekre terjed ki.

A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlano(ko)n, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlan/ok használói telefonon Szabados Tamás 06-20-994-6655 vagy postai úton, az alábbi címen jelenthetik be:
MVM XPert Zrt.
Cím; 1158 Budapest
Rákospalota, Körvasút sor 105.

A kivitelező helyszíni építésvezetője:
Janka Gábor; MVM XPert Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105., Tel: 06-20/294-8443

A kivitelező felelős műszaki vezetője:
Kis László; MVM XPert Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.
Névjegyzéki száma: MV-VI-13-66647; tel: +36 20/446 1766

A kivitelező felelős műszaki ellenőre:
Dusnoki Attila; MVM ERBE Zrt. 1117 Budapest, Budafoki u. 95.
Névjegyzéki száma: ME-EN-VI-13-62437; tel: +36 1/382-4786

MVM XPert Zrt