Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülését – a munkatervhez képest halasztott időpontban – 2021. szeptember 30. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának eskütétele
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Óvodai munkatervek a 2021/2022-es nevelési évre
Előterjesztés tartalma: A munkatervek határozzák meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. A 20/2012. EEMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó Önkormányzat véleményezi a munkaterveket.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Előterjesztés tartalma: A beszámoló tájékoztatást nyújt az óvodában 2020/2021 nevelési évben történt szakmai munkáról, valamint az óvoda humán erőforrásairól és tárgyi eszközeiről ad általános képet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) Javaslat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására
Előterjesztés tartalma: A tervező elkészült a tervvel, javasoljuk elfogadásra.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

5) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására
Előterjesztés tartalma: A 2021. augusztus 31-i munkaterv szerinti ülésen felmerült annak lehetősége, hogy a képviselő-testületi és bizottsági ülések az eddigi munkatervben meghatározottaktól eltérő időpontban kerüljenek összehívásra.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés tartalma: A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet hatálybalépése óta a Képviselő-testület és a bizottságok üléseinek összehívásával, azok előkészítésével kapcsolatos egyes rendelkezések felülvizsgálatra kerültek, továbbá egyéb okokból szükséges egyes módosításokat végrehajtani.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója
Előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata, intézményei, a 2021. évi költségvetési előirányzatok és teljesítések bemutatása a költségvetési rendelet mellékletein keresztül, szöveges indoklás a félév gazdasági eseményeiről.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok
Előterjesztés tartalma: A 2022. évi adómérték-módosítások építményadó és telekadó vonatkozásában.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: A rendelet hatálya alól kivett „előadóművészi tevékenység” módosítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat Előterjesztés tartalma: A Göd belterület 3255/2 hrsz. számú ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön-szerződés elfogadására, valamint további önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Javaslat a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda hasznosítására
Előterjesztés tartalma: A Göd Város Önkormányzata tulajdonát képező Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda épületének bérleti szerződése a Zöld Öböl Korlátolt Felelősségű Társasággal 2021. október 31. napjával megszűnik, ezért javasolt az ingatlan további hasznosítási módjáról dönteni.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

13) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújításával kapcsolatban
Előterjesztés tartalma: A felújítás részleteiről döntés szükséges.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesének határozott idejű megbízásának meghosszabbítására
Előterjesztés tartalma: A Településellátó Szervezet jelenlegi gazdasági igazgatóhelyettesének megbízatása lejár. A TESZ működőképességének fenntartásához a gazdasági igazgatóhelyettesi pozíció betöltése igazgató hiányában szükséges.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

15) Az 501/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat kiegészítése
Előterjesztés tartalma: Javaslat a Településellátó Szervezet igazgatói munkakörére kiírt pályázati felhívás során eljáró szakmai bizottság tagjainak kiválasztására.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) Gyermekorvosi körzetek módosítása
Előterjesztés tartalma: Egyes, Nevelek városrészben található utcák 3. számú gyermekorvosi körzetből 2. számú gyermekorvosi körzetbe történő átsorolása, az erről szóló határozat véleményeztetése
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

17) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztés tartalma: A Dunakeszi Tankerületi Központ meghatározta a Gödön működő általános iskolák felvételi körzetét és kéri az önkormányzat véleményét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

19) Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

20) Lenkey János tiszteletére emlékkő-elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt – településképi bejelentés
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető

21) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) Javaslat közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyására
Előterjesztés tartalma: Döntést szükséges hozni az ELMŰ engedélyezés alatt álló közterületi térfigyelő rendszer bekötési pontjainak kábeles szolgáltatása vonatkozásában.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

23) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

24) Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére
Előterjesztés tartalma: Raktárcsarnok telepítési javaslat (2022 tavasz).
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

25) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban
Előterjesztés tartalma: Döntést szükséges hozni a felüljáró elbontásával kapcsolatban.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

26) Javaslat Nevelek városrész útjainak terveztetésére
Előterjesztés tartalma: Tervezési feladat meghatározása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

27) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök

28) Az Önkormányzat egyezségkötése a Normaland Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság által kezdeményezett polgári perben (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

29) Javaslat a Salkaházi Sára Díj 2021. évi adományozására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

30) Javaslat a „Göd közvilágításfejlesztés-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

31) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

32) Javaslat közbeszerzési tanácsadóval történő szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: A közbeszerzési tanácsadóval kötött szerződés lejárt, dönteni szükséges az új szerződés részleteiről.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Egyebek

Göd, 2021. szeptember 22.

Balogh Csaba
polgármester