Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2021. október 28. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok) (letöltés ITT)

1) A Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: A Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok értékelése, javaslat igazgatói kinevezésre vagy újabb pályázati eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójára kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójára kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Javaslat a „2021. évi közvilágítás-bővítés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

4) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. I. féléves munkájáról
Előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat (valamint ezek változásait), a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

5) A “Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló helyi rendelet módosítása Előterjesztés tartalma: A rendeletben szereplő gépelési hiba korrigálása, valamint a szerkezeti egységek módosítása a jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendelet szerint
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) Javaslat az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

7) Tájékoztató pályázatokról
Előterjesztés tartalma: Tájékoztató a folyamatban lévő és a lezárt pályázatokról, valamint az aktuális pályázati lehetőségekről.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Javaslat forgalomszabályozásokra
Előterjesztés tartalma: Lakossági és képviselői jelzések alapján szükségesnek tartjuk a forgalmi rend módosítását az alábbi helyszíneken:
– 30 km/h sebességkorlátozás jelző táblák kihelyezése a Köztársaság utca és Jegenye utca teljes szakaszán. (Ezek az utcák az Eurovelo6 kerékpárút részei. A Bajcsy-Zsilinszky u. most is 30-as sebességkorlátozás alá esik.)
– 40 km/h sebességkorlátozás jelző táblák kihelyezése a Nemeskéri-Kiss Miklós út Centrum-Oil benzinkút és Öregfutó út közötti szakaszán.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Göd város klímastratégiájának elfogadása
Előterjesztés tartalma: A Konto Expert Bt. elkészítette Göd város klímastartégiáját, amelyet elfogadásra ajánl az előterjesztő.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

10) A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

11) A Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában hozott döntés ismételt tárgyalásának kezdeményezése
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Egyebek

Göd, 2021. október 21.

Balogh Csaba
polgármester