1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2023. március 16. (csütörtök) napján 13:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Az államháztartásról szóló törvény 25.§ alapján, amennyiben a Képviselő-testület március 15. napjáig nem fogadja el a költségvetést, úgy átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotnia, melyben felhatalmazást ad az önkormányzat és költségvetési szervei részére, hogy bevételeiket folytatólagosan beszedhessék és kiadásaikat teljesítsék.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

3) Javaslat a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint szavazófülkék beszerzéséhez és választással összefüggő egyéb kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítására
Az előterjesztés tartalma: Választási és népszavazási eljárásokkal összefüggő beszerzések kivételi körben történő szerepeltetésére, a választási és népszavazási eseményekhez eddig használt szavazófülkék cseréjéhez, valamint a helyi időközi önkormányzati választás lebonyolításához pénzügyi fedezet biztosítására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) A városnév használatáról szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Rendelet normaszövege kiegészül azzal a szabállyal, hogy az Önkormányzat és általa alapított, vagy fenntartott intézményei a város nevét alanyi jogon használhatják.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) Javaslat “Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

7) Javaslat a “Göd Város Önkormányzata részére közúti jelzőtáblák és tartozékaik beszerzése 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése 2 önálló részben” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Körkép városi közéleti magazin kiadásával és a Duna-part Nyaralóházak működtetésével kapcsolatos döntések. Az 5/2023 (I.26.) Ök. határozat kiegészítése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) Pest Vármegye Önkormányzatának vételi ajánlata gödi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan
Az előterjesztés tartalma: Pest Vármegye Önkormányzata a „gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra fejlesztésének kialakítása” megnevezésű projekthez kérelmet nyújtott be, melyben a Göd 039/178 és 039/179 hrsz.-ú ingatlanokat adásvételi szerződéssel kívánja megszerezni Önkormányzatunktól.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

11) Javaslat a “Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Biológiai szúnyoggyérítés, beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Pest Vármegye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek tartalmára
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás és benyújtásra javasolt egyedi támogatási kérelmek Pest Vármegye Önkormányzatához.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által támogatott játszótér helyszínének kijelölésére
Az előterjesztés tartalma: Játszótér helyszínének kijelölése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

14) A gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére vonatkozó pályázati kiírás
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

15) Javaslat “Göd város területén faállomány kezelésére vonatkozó keretszerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Ajánlati dokumentáció elfogadása, BB tagok kijelölése és forrás biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd, 2023. március 9.

Szilágyi László
alpolgármester