Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kát. tv.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján készült.

Göd Város Önkormányzatának külső védelmi terve >>>
Lakossági tájékoztató >>>