1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2022. január 25. (kedd) napján 17:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.)

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A szolgálati lakások számának növelése érdekében négy lakás korábbi státusza változna meg szociális besorolásból szolgálati besorolásúvá.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

2) 2022. évi igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendelésére vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi igazgatási szünet időpontjainak meghatározására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2022. évi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

4) A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és 2022. évi szabadságtervének jóváhagyása, valamint 2022. január 1-től járó illetményének és költségtérítésének megállapítása
Az előterjesztés tartalma: Göd város polgármestere illetményének, költségtérítésének a jogszabály-változások szerinti megállapítása; a polgármester szabadságütemterve.
Előterjesztő: Tóth János jegyző, Balogh Csaba polgármester

5) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 2022. január 1-től történő megemelésére
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) A Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása: álláshelyek megszüntetése, új szervezeti egység kialakítása, feladatkörök átcsoportosítása, pontosítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) A Gödi Szerb Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A megállapodás új formája: közigazgatási szerződés. A törvényi előírások és kormányhivatali iránymutatás beépítése a szerződésbe.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

8) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás koncepciójának elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

9) Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felhatalmazása egyedi támogatási kérelem benyújtására Pest Megye Önkormányzata felé, komposztálótelep és/vagy hulladékudvar létesítése céljából
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

10) Javaslat a Képviselő-testület 617/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozatának módosítására
Az előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület 617/2021. (XII. 16.) határozatában 4 főre 600 ezer forint forrásról döntött, de a díjazottak száma 5 fő, továbbá a határozat nem tartalmazott döntést, ezekre tekintettel annak módosítása szükséges.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

11) A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás lezárása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Előzetes tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról 2021. évben
Az előterjesztés tartalma: A 2021. december 30-ei zárás alapján összeállított beszámoló az adóbevételek összegéről, illetve a hátralékok alakulásáról.
Előterjesztő: Nyilassy Rita mb. adóosztály-vezető

13) A Nemeskéri út menti fásítás koncepciója (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

14) Javaslat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása következtében szükséges döntés meghozatalára (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A végelszámoló a 2021. november 29. napján megküldött iratával a végelszámolói tisztségre vonatkozó megállapodást felmondta, ezért szükségessé vált a Kft. jogi helyzetét rendező döntés meghozatala.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökének kérésére az előterjesztéshez kiegészítő információként csatolására került a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. működését vizsgáló két belső ellenőri jelentést.

15) Javaslat „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Egyebek

Göd, 2022. január 21.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök