1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2022. október 25. napján (kedd) 15:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében.

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A SZELB, valamint a jegyzői javaslat összevetése és a PEKJB javaslata alapján a bérleti díjak módosítása a 23/2018. (IIV. 4.) Ök. rendelet 1. mellékletében.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése
Az előterjesztés tartalma: Központi jogszabályok változása miatt indokolt a helyi rendelet hatályon kívül helyezése. A partnerségi egyeztetés továbbiakban az országos, elektronikus E-TÉR felületen történik.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A rendelet kiegészítése elektromosáram-vételezés külön eljárási szabályával, engedélyben foglaltakon való túlterjeszkedés szankciós szabályaival, könnyű közlekedési eszközök használatának szabályaival.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
Az előterjesztés tartalma: A közterületen könnyű közlekedési eszközökkel történt igénybevétel kompenzálására javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Önkormányzati lakások hasznosítása
Az előterjesztés tartalma: A gazdasági válság hatására szükségessé vált az üres, az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásingatlanok állapotának felmérése, ezen ingatlanok kezelésére vonatkozó javaslatról szól az előterjesztés.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez
Az előterjesztés tartalma: A GSE 100% támogatási intenzitású pályázati pénzt nyert a Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a tulajdonosi hozzájárulás.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester
8) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása céljából
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztály kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Széchenyi Csárda bérlésére csónak tárolás céljából.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az évközben felmerült új közbeszerzések miatt a terv módosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Folyószámlahitel-szerződés hosszabbítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés több határozati javaslatot is tesz. Egyik fontos része, hogy a Magyar Kormány által elvárt szükséges energiafelhasználás csökkentésének megfeleljünk, illetve lépéseket tesz olyan fejlesztések irányába, melyek révén az energiakrízis kezelhetőbbé válhat városunkban.
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester

13) Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” ügyében hozott 149/2022. (VII. 18.) képviselő-testületi határozat visszavonása és törvényes működésének helyreállítása
Az előterjesztés tartalma: Korábban megválasztott ügyvezető helyett új vezető tisztségviselő megválasztása.
Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester

14) Helyi adók mértékének felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A jelenleg hatályos adómértékek ismertetése és javaslatok a 2023. év adóztatására vonatkozóan.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

15) Bevételi előirányzatok módosítása
Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak módosítása szükséges az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Nyilassy Rita adóosztály-vezető

16) Tájékoztatás 610/2021. (XII. 16.) Ök. határozatban megjelölt belső ellenőrzési téma vonatkozásában
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldhulladék-kezelésének önköltségszámítására vonatkozó ellenőrzési témával kapcsolatos tájékoztatás.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

17) Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból megvalósuló beruházásokról
Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi költségvetési rendeletben tervezett, de meg nem valósult beruházásokról, valamint támogatásból finanszírozott beruházásokról tájékoztatás.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) Javaslat egyes beruházási célú, de képviselői keretből és dologi sorról kötelezettséget vállalt feladatok képviselő-testületi utólagos jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: Képviselői keretek előirányzat-módosításához és dologi sorról megrendelt beruházási célú feladatok aktiválásához képviselő-testületi döntés is szükséges.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról
Az előterjesztés tartalma: Az Alkotmány utcában rövid várakozási idejű parkolók kijelölése, a Petőfi utcában K+R parkolók számának növelése, valamint forgalmi rend felülvizsgálat megkezdéséről tájékoztatás.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Javaslat a „Gödi intézmények faápolási és fakivágási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése és forrás biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és térrendezése”, a „Göd, Duna úti járda felújítása” és a „Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járdaépítése (I. ütem) és csapadékvíz-elvezetésének építése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Pest Megye Önkormányzata által támogatott beruházások megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárások indítása. Ajánlati dokumentáció és meghívandó cégek listájának jóváhagyása, BB tagok kijelölése és forrás biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

23) Tájékoztatás a Penta Kft. keretmegállapodás megszüntetés kérelme ügyében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A Penta Kft. kérelmet nyújtott be az útépítési/felújítási és az útkarbantartási közbeszerzéses szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatban.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Göd, 2022. október 20.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök