1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága munkaterv szerinti ülését – halasztott időpontban – 2023. április 25. napján (kedd) 14:30 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról szóló évértékelő beszámoló
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A 9/2015. (IV. 30.) Ök. rendelet kiegészül Göd Városgazdálkodásáért Díjjal, melynek adományozására a TESZ vezetője tesz javaslatot. A rendelet szövegében a régi HB elnevezéseit VKB-re szükséges változtatni.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

3) A helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelet kiegészül a Tanulmányi támogatás alcímben a középiskolai és felsőoktatási ösztöndíj pályázatokkal.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

4) Göd Város Önkormányzata 14/2022. (VII. 7.) számú költségvetési rendeletének módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) A Gödi Sportegyesület kérelme a sportcsarnokok díjazásának felülvizsgálatára vonatkozóan
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

6) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések
Az előterjesztés tartalma: Támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámoló elfogadása, az új vezető tisztségviselő kijelölése 2023. június 1-től, könyvvizsgáló igénybevétele a 2021-2023. közötti időszakra vonatkozóan.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

7) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP Plusz pályázat megvalósításához szükséges vázlatterv elfogadására a továbbtervezés előtt.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
/az előterjesztés később kerül kiküldésre/

8) Pályázati tájékoztató és döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója, továbbá javaslat ételszállító gépjármű beszerzése tárgyú egyedi támogatási kérelem beadására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Civil szervezetek 2022. évi támogatásainak elszámolása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a civil szervezetek részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadására (praxis, civil szervezetek, Egyházak elszámolása).
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) A “Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

11) Mérnöki (utas) szakértő keretszerződés módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítására (keretösszeg emelése).
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés, valamint a támogatási szerződés módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött szerződések módosítására, tekintettel arra, hogy a Göd-Nevelek szennyvízelvezetése c. KEHOP projekt keretében nem támogatható házi bekötő csatornák kiépítésének végleges műszaki tartalma (db szám) megváltozott.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Göd 025/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

14) Tájékoztatás a Göd 378 hrsz.-ú ingatlanon található tornacsarnokra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

15) Vételi ajánlat a Göd 1829/8-7 hrsz. és 783/5 hrsz. ingatlanokra – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

16) Önkormányzati lakások értékesítése- tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

17) Tájékoztatás a Göd 16/2 hrsz.-ú (volt Okmányiroda épület) ingatlanra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

18) A 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

19) A 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

20) “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015 sz. pályázatban szereplő “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció elfogadása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására. Tekintettel arra, hogy egyetlen ajánlat érkezett eredménytelen az eljárás, újra szükséges kiírni.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

23) Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Gázenergia-beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

24) Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Villamosenergia-beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

25) “Faaprítékos kazán beszerzése és csővezeték kiépítése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat EKR-es értékhatár alatti beszerzési eljárás lezárására, felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd, 2023. április 20.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök