Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2021. október 26. (kedd) napján 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok) (letölthető ITT):

1) Javaslat a „2021. évi közvilágítás-bővítés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

2) Városi ingatlanállomány helyzete, lehetőségek (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Göd területén található önkormányzati ingatlanok helyzete, állapotáról felmérés és lehetőségek egyeztetése
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos képviselő

3) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. I. féléves munkájáról
Előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat (valamint ezek változásait), a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) A “Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló helyi rendelet módosítása Előterjesztés tartalma: A rendeletben szereplő gépelési hiba korrigálása, valamint a szerkezeti egységek módosítása a jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendelet szerint
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

5) Javaslat az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

6) Tájékoztatás pályázatokról
Előterjesztés tartalma: Tájékoztató a folyamatban lévő és a lezárt pályázatokról, valamint az aktuális pályázati lehetőségekről.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

7) Javaslat forgalomszabályozásokra
Előterjesztés tartalma: Lakossági és képviselői jelzések alapján szükségesnek tartjuk a forgalmi rend módosítását az alábbi helyszíneken:
– 30 km/h sebességkorlátozás jelző táblák kihelyezése a Köztársaság utca és Jegenye utca teljes szakaszán. (Ezek az utcák az Eurovelo6 kerékpárút részei. A Bajcsy-Zsilinszky u. most is 30-as sebességkorlátozás alá esik.)
– 40 km/h sebességkorlátozás jelző táblák kihelyezése a Nemeskéri-Kiss Miklós út Centrum-Oil benzinkút és Öregfutó út közötti szakaszán.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

9) Beszámoló a 2021. évben befolyt adók összegéről és a hátralékok alakulásáról
Előterjesztés tartalma: A 2021. szeptember 30-i zárás alapján összeállított beszámoló az adóbevételek összegéről, illetve a hátralékok alakulásáról.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

10) „Göd belterület 525 hrsz. alatti ingatlan (Széchényi Csárda) felújítást követő bérbeadására és koncepcionális hasznosításra (tervezés) vonatkozó pályázat” kiírása
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

11) Javaslat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán a Kft. feladatainak 2021. októberétől történő ellátásáról szóló 502/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat módosítására
Előterjesztés tartalma:
Előterjesztő: Tóth János jegyző

12) Javaslat a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról
Előterjesztés tartalma: Támogatási szerződés módosítási kérelem.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

13) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök

14) Játszótéri eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása a Gödi Kincsem Óvoda részére
Előterjesztés tartalma: Előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök

15) Pályázat bölcsőde újjáépítésre az ÖNKFO/753-7/2021. RRF-1.1.2-2021 keretében
Előterjesztés tartalma: Pályázat benyújtásának kezdeményezése a felsőgödi bölcsőde újjáépítésére
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

16) Növénybeszerzés őszi ültetéshez
Előterjesztés tartalma: Közterületi fásítás növényanyagának beszerzése.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

Egyebek

Göd, 2021. október 22.
Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök