Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága ülését 2021. szeptember 27. (hétfő) napján 14:30 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok): 

1) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására
Előterjesztés tartalma: A 2021. augusztus 31-i munkaterv szerinti ülésen felmerült annak lehetősége, hogy a képviselő-testületi és bizottsági ülések az eddigi munkatervben meghatározottaktól eltérő időpontban kerüljenek összehívásra.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2021. utolsó negyedévi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
Előterjesztés tartalma: A 2021. évi veszélyhelyzet okán bevezetett rendkívüli jogrend nem tette lehetővé, hogy a Bizottság 2021. június 14. napjáig ülést tartson, így az év elején szokásosan meghatározandó munkaterv sem került eddig elfogadásra.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés tartalma: A Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet hatálybalépése óta a Képviselő-testület és a bizottságok üléseinek összehívásával, azok előkészítésével kapcsolatos egyes rendelkezések felülvizsgálatra kerültek, továbbá egyéb okokból szükséges egyes módosításokat végrehajtani.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója
Előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata, intézményei, a 2021. évi költségvetési előirányzatok és teljesítések bemutatása a költségvetési rendelet mellékletein keresztül, szöveges indoklás a félév gazdasági eseményeiről.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok
Előterjesztés tartalma: A 2022. évi adómérték-módosítások építményadó és telekadó vonatkozásában.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: A rendelet hatálya alól kivett „előadóművészi tevékenység” módosítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) Döntés a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatásának I. félévi elszámolás elfogadásáról
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat Előterjesztés tartalma: A Göd belterület 3255/2 hrsz. számú ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön-szerződés elfogadására, valamint további önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

11) Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

12) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő közúti hidak felülvizsgálata” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyására
Előterjesztés tartalma: Döntést szükséges hozni az ELMŰ engedélyezés alatt álló közterületi térfigyelő rendszer bekötési pontjainak kábeles szolgáltatása vonatkozásában.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére
Előterjesztés tartalma: Raktárcsarnok telepítési javaslat (2022 tavasz).
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban
Előterjesztés tartalma: Döntést szükséges hozni a felüljáró elbontásával kapcsolatban.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Javaslat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására
Előterjesztés tartalma: A tervező elkészült a tervvel, javasoljuk elfogadásra.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Javaslat Nevelek városrész útjainak terveztetésére
Előterjesztés tartalma: Tervezési feladat meghatározása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök

21) Az Önkormányzat egyezségkötése a Normaland Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság által kezdeményezett polgári perben (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

22) Javaslat a „Göd közvilágítás-fejlesztés, kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

23) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

24) Javaslat közbeszerzési tanácsadóval történő szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: A közbeszerzési tanácsadóval kötött szerződés lejárt, dönteni szükséges az új szerződés részleteiről.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

25) Javaslat tervezési szerződés módosítására (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Tervezési szerződés teljesítési határidejének módosítása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2021. szeptember 22.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök