1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága rendkívüli ülését 2023. szeptember 5. napján (kedd) 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Dombováriné dr. Kozák Nikolett jegyző

2) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosítására.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata és a 2023. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat Göd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és a 2023. évi Közbeszerzési Tervének módosítására.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) Javaslat a Pénzügyi és Jogi Bizottság 2023. III. harmadévi munkatervének elfogadására Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PJB elnök

5) Jósika u. 14. sz. alatti (Nyaralóházak) ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adása
Az előterjesztés tartalma: Képviselő-testületi határozatba foglalt kérelem elfogadása, melyben az Önkormányzat kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adását.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

6) A Nemeskéri Parkerdő közjóléti fejlesztési tervének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Nemeskéri Parkerdő (Kiserdő fejlesztési projekt) közjóléti fejlesztési tervének elfogadására.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

7) Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából emlékkő állítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

8) Javaslat az állami fenntartású Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában működő intézményi tanács jelenlegi önkormányzati tagjának visszahívására és új önkormányzati tag delegálására
Az előterjesztés tartalma: Az önkormányzat által delegált jelenlegi intézményi tanácsnoki tag visszahívása és új tag delegálása.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

9) HÉSZ módosítására irányuló kérelem (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Csányi József alpolgármester

10) Tájékoztatás önkormányzati képviselő képviselő-testületi munkában történő részvételéről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Meghatározott alkalmat elérő távolmaradás miatt képviselői tiszteletdíj megvonására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Dombováriné dr. Kozák Nikolett jegyző

Göd, 2023. szeptember 1.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PJB elnök