Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti rendes ülését 2021. szeptember 28. (kedd) napján 08:30 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Óvodai munkatervek a 2021/2022-es nevelési évre
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

5) „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat 2021/2022
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

6) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

7) Lenkey János tiszteletére emlékkő elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt – településképi bejelentés Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Javaslat az EUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

11) Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítés felújításával kapcsolatban
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás a szerződéskötésre
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a Nevelek városrész útjainak terveztetésére
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 – önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatra felkészülés
Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök

16) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

17) Javaslat a Göd belterület 525 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda hasznosítására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Javaslat a „Göd közvilágítás fejlesztés kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Javaslat tervezési szerződés módosítására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) Egyebek

Göd, 2021. szeptember 21.

Fülöp Zoltán
VKB elnök