Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2021. november 23. (kedd) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pontok:

1) Támogatás biztosítása a Violin Alapítványnak a Gaude Kórus jubileumi koncertjéhez
Előterjesztő: dr. Pintér György

2) Javaslat közforgalmú helyi buszjárat menetrendjének módosítására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése (zárt ülés)
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

4) Beszámoló őszi növénybeszerzésről
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

5) Javaslat a Képviselő-testület 430/2021. (VII.20.) Ök. határozatának módosítására
Előterjesztő: Tóth János jegyző

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII.24.) Ök. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth János jegyző

7) Egyebek

Göd, 2021. november 18.

Fülöp Zoltán
VKB elnök