1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2022. november 22. (kedd) napján 13:00 órai kezdettel tartja a Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: A Göd Város Önkormányzata fenntartásában lévő Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása vált szükségessé, azon okból, hogy a Könyvtár kulturális alapú bérfejlesztésben részesült a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének szabályairól szóló helyi rendelet
Az előterjesztés tartalma: Lakossági kezdeményezés feltételeinek helyi rendeleti szintű szabályozása a közterületi térfigyelő kamerák létesítése kapcsán (kérelem benyújtása, engedélyezés eljárási szabályai)
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A rendelet kiegészítése az új kamerahelyszínekkel.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) Erdőtelepítés miatti telekösszevonás
Az előterjesztés tartalma: Döntés üzemtervezett erdők erdészeti és földhivatali nyilvántartásba vétele miatt felmerült ingatlanrendezési kérdésben.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

5) Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek
Az előterjesztés tartalma: Több fejlesztési lehetőség felsorolása, amire célszerű lenne pályázati kérelmet benyújtani Pest Megye Önkormányzatához, hogy ezek a projektek 2023-ban megvalósulhassanak.
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester

6) Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére
Az előterjesztés tartalma: Az ingatlan tulajdonosai 2022. 11. 09. napján érkezett levelükben felajánlották megvételre Göd Város Önkormányzatának a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. természetben a Göd, Zimpel Károly utca 4/B szám alatti társasházi ingatlanban fennálló, összesen 65% arányú tulajdonrészüket.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Kincsem udvarház hasznosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) Javaslat a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Az előterjesztés tartalma: Magyar Telekom Nyrt. 2022. december 1. napjáig 2 helyiséget bérel a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtér egy részén fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljából. A testület értékbecslés készíttetéséről döntött, mely elkészült.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatról
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás a forgalmi rend felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület a 2022. október 27-i ülésén felkérte a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a közvilágítási hálózat korszerűsítésére dolgozzon ki több megoldási javaslatot, lehetőséget. Jelen előterjesztésben tájékoztatást adunk egyes megoldási lehetőségekről.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

11) Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására
Az előterjesztés tartalma: A katasztrófavédelmi beszerzésekre nyújtott egyedi támogatás Támogatási szerződéseinek módosítása javasolt. Tekintettel arra, hogy a piaci árnak megfelelő beérkezett ajánlatok ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, e miatt a beszerzési eljárások eredményes lefolytatásához a műszaki tartalom módosítása szükséges.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének megindításáról
Az előterjesztés tartalma: Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénkítő fejlesztése” c. pályázathoz szükséges érvényes ITS elkészítése.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

13) Javaslat a Szent István utcában forgalomszabályozásra és tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Súlykorlátozás és tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd, 2022. november 17.

Tisztelettel:

Fülöp Zoltán
VKB elnök