1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését halasztott időpontban 2023. március 28. (kedd) napján 13:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) A „golfpálya” önkormányzati területe forgalomképességének korlátozása (kizárása)
Az előterjesztés tartalma: A felsorolt területek védelmének három variációja: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyon; önkormányzati korlátozottan forgalomképes törzsvagyon; közparkká minősítés.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

4) Vételi ajánlat a Göd belterület 1829/5-7 hrsz.-ú (2132 Göd, Rómaiak útja) és a Göd 783/5 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) ingatlanokra
Az előterjesztés tartalma: Vételi ajánlat érkezett 4 db 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlanra.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) Göd, 025/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
Az előterjesztés tartalma: A tulajdonos ajánlattal fordult az Önkormányzathoz, melyben a tulajdonát képező ingatlant megvételre ajánlotta fel.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

6) Javaslat játszótér helyszínére II. forduló
Az előterjesztés tartalma: Játszótér új helyszínének kijelölése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

7) Javaslat a 2023. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
Az előterjesztés tartalma: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása felhívás keretén belül működtetési támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Elvi tulajdonosi hozzájárulás kérelem új úszómedence építéséhez
Az előterjesztés tartalma: Az Aquaworm Nonprofit Kft. elvi tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz egy új úszómedence építéséhez a strand területén.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

9) A Göd 525 hrsz.-ú Széchenyi Csárda épületének hasznosítására vonatkozó ajánlat
Az előterjesztés tartalma: A T+JUDÓ Kft. kérelmet nyújtott be a Széchenyi Csárda épületében vendéglő üzemeltetésére.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) Göd Láprét Helyi természetvédelmi területek felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A volt golfpályára készült természetvédelmi kezelési tervvel összefüggő helyi védettségek felülvizsgálata
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

11) A hajdani gödi golfpálya névhasználata
Az előterjesztés tartalma: A volt golfpálya helyi identitástudatot erősítő névhasználatára tett javaslatok
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

12) Javaslat a Szt. István utcában megépített kapubehajtóval kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Korábbi döntés alapján az ügyfél nyilatkozatának ismertetése és döntési javaslatok.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Kóczán Mór Díj adományozása – 2023 (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

Göd, 2023. március 23.

Fülöp Zoltán
VKB elnök