1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2023. április 25. (kedd) napján 9:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A 9/2015.(IV.30.) Ök. rendelet kiegészül Göd Városgazdálkodásáért Díjjal, melynek adományozására a TESZ vezetője tesz javaslatot. A rendelet szövegében a régi HB elnevezéseit VKB-ra szükséges változtatni.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) Roll-Lamell Kft. – Autószalon és autókozmetika – Telepítési tanulmányterv
Az előterjesztés tartalma: Autószalon és kozmetika tanulmánytervének ismertetése a gödi 3826/1, 3826/2, 3826/3 hrsz. alatti ingatlanokon.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

3) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP Plusz pályázat megvalósításához szükséges vázlatterv elfogadására a továbbtervezés előtt.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

4) Pályázati tájékoztató és döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója, továbbá javaslat ételszállító gépjármű beszerzése tárgyú egyedi támogatási kérelem beadására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

5) A “Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi díjának kifizetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

6) Tájékoztatás a talajvízminőség rendszeres ellenőrzésére szolgáló monitoringrendszer kialakításának lehetőségeiről
Az előterjesztés tartalma: A LAWAND Kft. által készített Szakértői tanulmány bemutatása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök

7) Neveleki úttervezés lakossági kérdőív tartalmának jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Göd, Nevelek városrészt érintő úttervezés lakossági kérdőívének jóváhagyására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés, valamint a támogatási szerződés módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött szerződések módosítására, tekintettel arra, hogy a Göd-Nevelek szennyvízelvezetése c. KEHOP projekt keretében nem támogatható házi bekötő csatornák kiépítésének végleges műszaki tartalma (db szám) megváltozott.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezet

9) Göd 025/6 hrsz.-ú (Golf pálya) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) Vételi ajánlat a Göd 1829/8-7 hrsz. (Rómaiak útja) és 783/5 hrsz. (Tompa Mihály utca) ingatlanokra – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

11) Önkormányzati lakások hasznosítása – pályázati kiírás
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

12) Tájékoztatás a Göd 16/2 hrsz.-ú (volt Okmányiroda épület) ingatlanra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

13) Tájékoztatás a Göd 378 hrsz.-ú ingatlanon található tornacsarnokra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

Egyebek

Göd, 2023. április 20.

Fülöp Zoltán
VKB elnök