Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2021. október 26. (kedd) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat a „2021. évi közvilágítás-bővítés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

2) A Gödi Kastély Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Tájékoztatás pályázatokról
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

4) Javaslat forgalomszabályozásokra
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

5) A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tóth János jegyző

6) A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás
Előterjesztő: Tóth János jegyző

7) Göd belterület 525 hrsz. alatti ingatlan (Széchényi Csárda) felújítást követő bérbeadására és koncepcionális hasznosításra (tervezés) vonatkozó pályázat” kiírása
Előterjesztő: Tóth János jegyző

8) Göd város környezeti állapotának bemutatása 2021
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Göd város klímastratégiájának elfogadása
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

10) Pályázat bölcsőde újjáépítésre az ÖNKFO/753-7/2021. RRF-1.1.2-2021. keretében
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

11) Növénybeszerzés őszi ültetéshez
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

Göd, 2021. október 21.

Fülöp Zoltán
VKB elnök