1. Főoldal
  2. /
  3. Nevelek szennyvízelvezetése
  4. /
  5. “Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület...

Duna-Ipoly Nemzeti Park területén tervezett nyomvonal felmérése
az IV-TV jelű ívóvíz és az IP-TV jelű ipari távvezeték vízjogi létesítési engedélyezési tervhez

A Vác vízműtelepet és a Gödi Ipari Parkot összekötő IP-TV jelű DN600 GÖV ipari vízvezeték és IV-TV jelű D315 KPE ivóvízvezeték tervezett nyomvonala kb. 1,5 km hosszban, Göd és Sződliget határában húzódó területen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park vagyonkezelésébe lévő és Natura 2000 természetvédelmi területen halad.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részéről ismertetésre került egy közös egyeztetésen, hogy a nyomvonal kijelölése során az alábbi természetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni:
– a nyomvonal Natura 2000 területet érint;
– a terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként országos jelentőségű védett természeti terület;
– a terület védett és fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyét jelenti (fokozottan védett a homoki kikerics és a magyar futrinka);
Mindezek indokolják, hogy a tervezett vízvezetékek nyomvonala a védett terület szélén haladjon, ahol kevesebb védett, illetve fokozottan védett növény- és állatfaj található, és a pályázati fenntartási kötelezettségek is teljesíthetőek.
A nyomvonalba eső fokozottan védett homoki kikericsek (Colchicum arenarium), magyar futrinka (Carabus hungaricus) előfordulásairól az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció és Natura 2000 Hatásbecslés elkészítése során pontos felmérést kell készíteni. Az egyedek felmérése május hónap végéig tőleveles állapotban lehetséges.
Ezért a felmérések 2022. május 05-től szakemberek bevonásával kezdődik meg a Natura 2000 területen.