1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – helyi magazin...

Göd Város Önkormányzata a Gödi Körkép című városi közéleti magazin kiadójaként pályázatot hirdet havonta megjelenő nyomtatott helyi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására

A jogviszony típusa: megbízási szerződés

A jogviszony időtartama: határozatlan

Megbízási díj: megegyezés szerint

A főszerkesztői feladatellátás kezdete: 2022. október 1.

A pályázat tárgya:

A Gödi Körkép Göd Város Önkormányzatának havonta megjelenő városi közéleti magazinja. Egyik fő funkciója a lakosság kommunikációs szükségleteinek kiszolgálása; számukra hozzáférhetővé tenni a minket körülvevő világ legfontosabb információit. Politikai hovatartozás nélkül, tárgyilagosan mutatja be a helyi nyilvánosság aktuális ügyeit; többek között a társadalmi-, a kulturális-, az oktatási, a sport- és a vallási élet eseményeit.

A kiíró olyan pályázatokat vár, amelyekben a pályázó leírja a Gödi Körkép tartalmára, illetve promóciójára és hatékony terjesztésére vonatkozó szakmai koncepcióját. A sikeres pályázat nemcsak nagy vonalakban, de részleteiben is – rovatok, sorozatok, interjúk stb. – bemutatja a pályázó elképzeléseit.

A sikeres pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű megbízási szerződést köt.

A főszerkesztői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek:

 • irányítja a Gödi Körkép című ingyenes önkormányzati magazin szerkesztői munkálatait;
 • ellátja az újság szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
 • biztosítja, hogy a helyi lakosok korrekt, széleskörű tájékoztatást kapjanak a város életét meghatározó eseményekről és egyéb fontos tudnivalókról;
 • folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, vezetőivel, a város életében meghatározó intézményekkel, szervezetekkel;
 • felelős a témák kiválasztásáért, és a formailag minőségi újságírás biztosításáért.

 A főszerkesztővel kapcsolatos elvárások:

 • nyomtatott lapnál szerzett, legalább 5 éves újságírói gyakorlat;
 • tényleges lapszerkesztői technikai tudás;
 • megbízhatóság, igényesség, pontosság, nyitottság, önálló gondolkodásra való képesség;
 • csapatmunkára való alkalmasság.

Előnyt jelent:

 • nyomtatott lapnál szerzett vezetői gyakorlat (főszerkesztő, felelős szerkesztő, főszerkesztő-helyettes);
 • gödi helyismeret és kapcsolatrendszer.

Pályázati feltételek:

 • teljes pályázati anyag beküldése;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség,
 • MS Office és egyéb főszerkesztői feladat ellátása érdekében szükséges szoftverek felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata;
 • referenciamunkák:
  • 2 db referenciacikk szabadon választott témában (cikkenként legalább 3500 leütés hosszúságban);
 • főszerkesztői szakmai koncepció a lap működéséről, melynek tartalma:
  • állandó rovatok megjelölése, a lap szerkezetére vonatkozó elképzelések;
  • a lapban helyet kapó – arra érdemesnek tartott – témák megjelölése;
  • külalak-, design-elképzelések kifejtése, a lap szerkezetének;
  • műszaki tartalom megjelölése (papírminőség, terjedelem, karakterszám oldalanként);
  • 2 oldalas lapterv (Göd város honlapján fellelt hírek, események alapján);
  • szerkesztőségi igény megjelölése;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat kérjük az alábbi elektronikus postacímre beküldeni:

hr@god.hu

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Főszerkesztői pályázat – Gödi Körkép

A pályázatok elektronikus beküldésének határideje: 2022. szeptember 19. 23:59 óra.

Pályázati eljárás menete:

A pályaművek beérkezése és értékelése után értesítjük a jelentkezőket. A kiértesített pályázóktól a benyújtott koncepció élő prezentációját fogjuk kérni, amit az önkormányzati vezetéssel történő elbeszélgetés követ.

A pályázat elbírálásról szóló képviselő-testületi döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A nyertes nevét közzétesszük Göd város hivatalos honlapján (www.god.hu).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Balogh Csaba polgármester ad a polgarmester@god.hu elérhetőségen.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.