Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály

A DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.; a továbbiakban: Kérelmező) által a Vác, 4555 hrsz.-ú ingatlanon tervezett új szennyvíztisztító telep és kapcsolódó szennyvíz távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú mellékletének 103. a) és 104. b) pontja alapján.

További információ a kormányhivatal oldalán a következő hivatkozáon megtalálható >>>