1. Főoldal
  2. /
  3. Közérdekű
  4. /
  5. Klímákra vonatkozó előírások

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete (TKR) alapján

Kisvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások

  1. § (1)

(6) Erkélyeket, loggiákat érintő beavatkozások csak homlokzatszakaszonként egységesen végezhetők. Az épületeken a gépészeti berendezések elhelyezése csak takartan történhet az erkélyek korlátján belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében csak a klímaberendezések kültéri egységei, az épület teljes magasságában ugyanazon ablak alatt elhelyezhetők, a hozzátartozó vezetékeket belső térben kell vezetni. Ezen berendezéseket egységes koncepció alapján településképi bejelentéssel lehet elhelyezni

 

Jellemzően zárt sorú beépítésű területekre vonatkozó előírások

  1. § ….

(2) Erkélyeket, loggiákat érintő beavatkozások csak homlokzatszakaszonként egységesen végezhetők. Az épületeken a gépészeti berendezések elhelyezése csak takartan történhet az erkélyek korlátján belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében csak a klímaberendezések kültéri egységei, az épület teljes magasságában ugyanazon ablak alatt elhelyezhetők, a hozzátartozó vezetékeket belső térben kell vezetni. Ezen berendezéseket egységes koncepció alapján településképi bejelentéssel lehet elhelyezni

(3) Többszintes, többlakásos lakóépületek homlokzatszínezése esetén legfeljebb három szín használható egy épület homlokzatain, és előnyben kell részesíteni a pasztellszínek használatát.

 

17. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

  1. § (1) Síktáblás napelemet, napkollektort az építészeti környezethez illeszkedve magas tetős épületen bármely az épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben, lapos tetős épületen elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába építészetileg beillesztve lehet elhelyezni. Más építményen vagy terepszintre fektetve a közterületről nem látható módon lehet elhelyezni.

(2) Új többszintes, többlakásos épület esetén a klímaberendezés kültéri egysége csak a mellvéd takarásában helyezhető el.

(3) Meglévő és új épület esetén utcai homlokzaton szerelt kémény, gépészeti berendezés, klíma kültéri egység nem jelenhet meg, kivéve, ahol az övezeti előírás másképp rendelkezik. Utcáról látható homlokzaton szerelt kémény nem alakítható ki.

(4) Az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára szabad telepíteni.

(5) A homlokzatra szerelt műszaki berendezések kábelei az épület utcáról látható homlokzatán nem jelenhetnek meg. „

 

Fenti településképi előírásokat Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete (TKR) tartalmazza:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/328383

A településképi bejelentés eljárásról szintén a TKR ad tájékoztatást. (42.§-43.§)

 

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Készült a 2022.06.22-én hatályos előírások alapján