1. Főoldal
  2. /
  3. Nevelek szennyvízelvezetése
  4. /
  5. Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek...

„Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosító számú projekt megvalósítása folyamatban van a PENTA Általános Építőipari Kft. kivitelezésében. A kiviteli munkák befejezése a projekt bővülése miatt várhatóan 2023. év vége.

Projekt bővítésének indoka

A projekt keretén belül 522 db (497 + 5%) ingatlan szennyvízcsatornára való bekötése valósulhat meg Göd-Nevelek városrészen.
A KEHOP projekt keretében nem támogatható ingatlanok (állandó tartózkodásra alkalmas épület nem található, vagy az ingatlan vezetékes-ivóvíz ellátással nem rendelkezik, kivéve a házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetőket) vonatkozásában Göd Város Önkormányzata egyedi támogatási kérelemmel élt a bekötő vezetékek ingatlanhatárig történő kiépítésére. A támogatás indoka egyrészt Göd-Nevelek terület egyre nagyobb százalékban történő beépülése, az állandó lakosság számának intenzív növekedése (CSOK), mely során az elvezetendő szennyvíz mennyisége is folyamatosan nő, másrészt a városrész egyes kiemelt útjainak aszfalt burkolattal történő ellátása érdekében az útépítési tervek készítése folyamatban van. Ezen indokok alapján Göd város támogatást nyert Pest Vármegye Önkormányzatától.
A vármegyei támogatással további 104 db ingatlan ingatlanhatárig/kerítéshatárig történő bekötőcsatorna bekészítése épült meg (Göd Város Önkormányzata tájékoztatása alapján).
A két projekt párhuzamosan, a Penta Általános Építőipari Kft. kivitelezésében valósul meg.
A korábban tervezett 497 (+5%) bekötés helyett a megnövekedett +104 db ingatlannal számolva 626 ingatlan fog csatlakozni a hálózatra, ezért az átemelők méretezésének újraszámolása vált szükségessé.

A megnövekedett fogyasztás miatt szükségessé vált a műszaki feltételek megteremtése

A projekt bővülésének eredményeként megnövekedett kapacitásigény miatt, a DMRV Zrt. kezdeményezte külön, saját beruházásként, a meglévő Révay utcai átemelő nyomóvezetékének Mátyás utcáig történő meghosszabbítását, mivel a jelenlegi befogadó Deák Ferenc utcai végakna már nem tudna elvezetni ekkora többlet szennyvízhozamot és szennyvíz-kiöntések jelentkezhetnének. Emiatt, a neveleki végátemelő szivattyúválasztását és a meglévő rendszerhez való csatlakozását a módosuló nyomvonalra és a szennyvízhozamhoz szükséges volt hozzáigazítani.
A módosult műszaki tartalomhoz a szükséges energiaigényt is biztosítani kell, aminek további időigénye van.
Ennek a további fejlesztésnek a tervezése, engedélyezése folyamatban van, kivitelezését az engedély megszerzését követően a DMRV Zrt. saját hatáskörben valósítja meg, és ez nem fogja akadályozni Göd-Nevelek városrész lakóit a csatornahálózatra történő rákötésekben.
Előnye, hogy a projekt műszaki átadás-átvételét követően, ezzel a változtatással nem kell egy kiépült rendszert megbontani és újabb, akkor már magasabb költséggel járó fejlesztést elvégezni.

Projekt kivitelezésének befejezése

Az energiahálózati csatlakozások kiépítését a kizárólagos joggal rendelkező E.ON Hálózati Kft. végzi el. Ennek időpontja még nem ismert, ezért a kivitelezés véghatáridejének meghosszabbítása szükségessé vált.
A PENTA Kft. az árambekötések megvalósulását követően 60 napon belül befejezi a munkálatokat, ennek jelenleg tervezett, várható időpontja 2023. október 31.

A szennyvízcsatorna rendszerre való rákötési lehetőségekről a DMRV Zrt. minden fogyasztót a levelezési címére küldött tájékoztatóban értesíteni fog. Ezt megelőzően a lakossági rákötések, a rendszer használata TILOS, a rendszerből történő elszállítás és takarítási költségek megtérítésén felül büntetést von maga után!

DMRV Zrt.