1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest...

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet O) cím 16. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is jogosult különösen tisztújítás érdekében.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Göd Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

Érintett település:GÖD

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. december 1. (csütörtök) 10:00 óra

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE: Polgármesteri Hivatal nagyterme, 2131 Göd, Pesti út 81.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:
1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.
3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság – elnökön kívüli – további vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt legalább 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Göd, 2022. november 22.

Velkei József
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara