1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Óvodai beiratkozási hirdetmény

A 2023. szeptember 01-től 2024. augusztus 31-ig terjedő nevelési évre vonatkozóan.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023.02.23-i ülésén a 63/2023. (II.23.) ÖK. határozatával elfogadta a 2023-2024. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjait, melyeket 2023. április 24. és április 25-i napokra hirdet meg azon gyermekek részére, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, továbbá módosítja az óvodai felvételi körzethatárokat az alábbiak szerint.

A Gödi Kincsem Óvoda jelenlegi felvételi körzetéből az Oázis lakópark és Göd-Újtelep teljes területe átkerül a Gödi Kastély Óvoda felvételi körzetéhez.

 

Személyes beiratkozás: 2023. április 24. és 2023. április 25. 08-16 óráig.

Felsőgödi körzet: Gödi Kincsem Óvoda 2132 Göd, Lenkey u. 13-17.

Alsógödi körzet: Gödi Kastély Óvoda    2131 Göd, Béke út 3.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére ez alól a gyermek négyéves koráig felmentést adhat. Amennyiben a gyermek a kötelességét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie az Oktatási Hivatalt.

Városunkban integrált óvodai nevelés a Gödi Kastély Óvodában és a Gödi Kincsem Óvodában folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Személyes jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a TB azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és TAJ kártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton, vagy korai fejlesztésben vett részt,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság minden szakvéleményét.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját követő 30. napig 2023. május 25-ig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.