1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Regisztrációhoz kötött házhoz menő...

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a BKM Zrt. alvállalkozója a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon legkésőbb 2023. február 3-ig.

A fenti határidőig beérkező szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre. A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.

Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben szerezhetik be. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak NEM áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérjük, lapra szerelve helyezzék ki!

Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:
– a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
– veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)
– építési-bontási hulladékot ( sittet), ideértve az ablaküveget,
– veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát )
– szelektíven gyűjtendő hulladékot,
– gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.

Kérjük az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot.

Köszönjük együttműködésüket:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálat
+3627/530-611
info@godihulladek.hu