1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Tájékoztató – településtervezéssel összefüggő...

Tisztelt Lakosok!

2021. július 1-jétől átalakult a településtervezéssel összefüggő jogszabályok rendszere. A településrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény több, mint harminc törvényt módosított, ezek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.), és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Tvtv.). Ezt követően több, mint hatvan kormányrendelet is átalakult.
A jogszabályi harmonizáció biztosítása érdekében szükségessé vált Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének (TKR) módosítása is.

A Képviselő-testület 538/2021. (X.14.) Ök. határozatában döntött a módosítási eljárás megindításáról. Ezt követően a 314/2012. korm. rendelet előírásainak megfelelően az eljárást lefolytatta Önkormányzatunk.

A Képviselő-testület a módosító rendeletet 2022. júniusi rendes ülésén elfogadta. A hatályba lépett, módosított rendelet elérhető az alábbi linken:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/660078

Göd Város Önkormányzata